Lokalizovat plugin na správu downloadů pro WordPress

RESOLVED FIXED

Status

Community Building
cs / Czech
RESOLVED FIXED
8 years ago
8 years ago

People

(Reporter: JasnaPaka, Assigned: JasnaPaka)

Tracking

Details

(Assignee)

Description

8 years ago
Od Mozilla.sk máme plugin na správu downloadů pro WordPress. Pár dalších lokalizacích týmů o něj v rámci Mozilla Communities projevilo zájem. Aktuálně ho mam lokalizován, ale je potřeba to dokončit. Zatím se nedaří lokalizaci provázat s pluginem :(
(Assignee)

Comment 1

8 years ago
Včera jsem to dokončil. Je to v SVN a dal jsem o tom vědět do konference MCS.

--> FIXED
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 8 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.