TYR - Mozilla - Ucta k jazyku a uzivatelum Mozilly

RESOLVED FIXED

Status

RESOLVED FIXED
9 years ago
8 years ago

People

(Reporter: p.franc, Assigned: p.franc)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Assignee)

Description

9 years ago
Dobrý den,
 
po mnoha letech spokojeného užívaní Mozilly mám nyní, domnívám se, dost vážnou připomínku ke správě její české verze.
 
V poslední době se při komunikaci s uživatelem projevuje neúcta správců české verze k českému jazyku i k uživatelům :
 
Cituji Vás a komentuji:
 
Vaše texty obsahují hrubé gramatické chyby, například:

Dosud nejrychlejší Firefox

Věci online se vyvíjí rychle a tak jsme posílili jádro, které pohání Firefox tak, abyste stíhali. Firefox 3.5 je více jak 2x rychlejší než Firefox 3
Správně je Věci .... se vyvíjejí (je to množné číslo).  
....... abyste stíhali. Ale co se má stíhat? Je to nedbalá, nedokončená věta.
....... více jak .... správně je více než

Dále Vás upozorňuji na to, že způsob vyjadřování při chybových hláškách  ve Vašich komunikačních oknech je neslušný a neuctivý k uživateli:

Při pádu programu se v oknech objevují namísto korektních a věcných sdělení nejprve Vaše nevhodné úvody typu:

Je nám líto, ale .....
Ale toto je nepříjemné ....

Důrazně Vás upozorňuji na to, že uživatele vůbec nezajímá tato Vaše slovní vata obalující konkrétní sdělení 

Tisíce lidí si přitom, myslím často i několikrát denně řekne: 

Českou Mozillu tvoří lidé, kteří nemají úctu ani k vlastnímu jazyku ani k uživateli programu.

Žádám Vás o zjednání nápravy.

Sdělte mi prosím Vaše stanovisko k mé žádosti.

S pozdravem

PaedDr. Jiří Týř
Ten text z webu Mozilla Europe jsem upravil, takže v SVN je to opraveno. Jen teď nevím, zda bude použit pro FF 3.6. Každopádně jsem Pascalovi speciálně nepsal, takže se to vyhrne "až" s FF 3.6.
(Assignee)

Comment 2

8 years ago
Chyby byly opraveny, ostatní není chyba.
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 8 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.