Aktualizovat češtinu pro WordPress 2.9

RESOLVED FIXED

Status

RESOLVED FIXED
9 years ago
9 years ago

People

(Reporter: JasnaPaka, Assigned: JasnaPaka)

Tracking

Details

(Assignee)

Description

9 years ago
Aktualizoval jsem na Mozilla.cz WordPress na verzi 2.9. Až bude dostupná čeština pro tuto verzi, je potřeba ji na serveru zaktualizovat.
(Assignee)

Comment 1

9 years ago
Čeština zaktualizována.
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 9 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.