Closed Bug 535971 Opened 13 years ago Closed 11 years ago

Lokalizace Thunderbirdu -- chybky v překladu části "O vašich právech"

Categories

(Mozilla Localizations :: cs / Czech, defect)

defect
Not set
normal

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: p.franc, Assigned: p.franc)

References

Details

Zdravím,

narazil jsem u Thunderbirdu [1] na pár drobností v části
„O vašich právech“ (při současném rozkliknutí „Služby webových serverů“).
Obracím se na vás, protože jsem nenašel vhodnější osobu (když tak
prosím předejte dále) a do fóra jsem se s tímto neosmělil.


Uvádím vždy celé věty, chyby jsou _takto_ zvýrazněny:

> > Mozilla Thunderbird začleňuje informační služby webových serverů
> > ("Služby"), například službu aktualizace doplňků, které jsou
> > dostupné v rámci této binární verze aplikace Thunderbird za podmínek popsáných níže.
* zde chybí čárka, patří sem: „aplikace Thunderbird, za podmínek“

> > Pokud si nepřejete Služby používat nebo jsou pro vás níže uvedené
> > podmínky _nekaceptovatelné_, lze tyto služby vypnout.
* překlep (neakceptovatelné)

> > Jste plně zodpovědni za veškerá rizika spojená s volbou Služeb pro
> > vaše účely a to jak do kvality tak do _výkonosti_ Služeb.
* výkonnosti

> > Mozilla, její přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři nejsou
> > mimo _vyjímek_ daných zákonem zodpovědni za žádné nepřímé, mimořádné,
> > nahodilé škody (a ani za sankční náhradu škody) vyplývající _ze
> > způsobu nebo_ ze způsobu _souvisejícím_ s použití aplikace Thunderbird a Služeb.
* výjimek
* „mimo“ se pojí se druhým pádem, správně je tedy „mimo výjimky“
 (popř. lze použít „kromě výjimek“)
* „ze způsobu“ se nesmyslně dvakrát opakuje (něco tam chybí?)
* ze způsobu souvisejícího (podle „ze způsobu mladého“)

> > Souhrná odpovědnost za těchto podmínek nepřesáhne $500 (_pětset_
> > dolarů). Některé právní systémy nepovolují vyloučení odpovědnosti za
> > určité škody, v takovém případě tato vyloučení a omezení pro vás neplatí.
* pět set (viz např. česká bankovka)

> > Tyto podmínky se řídí zákony státu Kalifornie, U.S.A., vyjma neshod se
> > _zákonými_ ustanoveními.
* zákonnými

> > V případě rozporu mezi touto přeloženou verzí podmínek a anglickou
> > verzí podmínek, je autoritativní anglická verze.
* zde nepatří čárka (jde o jedinou větu hlavní)


Dále bych ocenil (nejen v popisovaném místě) používání standardních
„uvozovek“ (bez nich nemůže být lokalizace plnohodnotná) [2].


Pokud snad můžu mít ještě nějakou připomínku, tak v dialogu
„O aplikaci Thunderbird“ se mi nepozdává toto:
* 1998-2005 -- opravdu 2005? stavíte (myslím celý lok. tým) lokalizaci
        na řetězcích aktuální verze?
* „Všechna práva vyhrazena“ je zde dvakrát -- má to tak být?


Děkuji za promítnutí těchto připomínek do oficiální lokalizace,
ideálně až po ověření, zda se v něčem nepletu (i to je možné).

---
[1] Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.9.1.5)
  Gecko/20091204 Thunderbird/3.0
[2] sám je běžně v emailech nepoužívám, zde jsem ale udělal výjimku :-)

-- S pozdravem Jan Pokorný
(also in Czech) Ještě jedna věc v tom samém místě:

> (...) za podmínek _popsáných_ níže. (...)
* popsaných
Blocks: 531521
Pavle, je tento bug ještě relevantní? Koukám na aktuální vývojovou verzi a tato stránka má již úplně jinou podobu.

Zavřít?
Ve vývojové (tj. neobrandované) verzi má opravdu ta stránka jinou podobu, ale v oficiálním TB je IMHO pořád stejná.

Nicméně si myslím, že jsem to kdysi opravoval, a namátkou se mi nic nepodařilo najít. Tedy kromě "popsáných" v suite a toolkitu, což jsem opravil.
Status: NEW → RESOLVED
Closed: 11 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.