If you think a bug might affect users in the 57 release, please set the correct tracking and status flags for Release Management.

Připravit stránku o Bugzille

RESOLVED WONTFIX

Status

Community Building
cs / Czech
--
trivial
RESOLVED WONTFIX
8 years ago
2 years ago

People

(Reporter: JasnaPaka, Unassigned)

Tracking

Details

(Reporter)

Description

8 years ago
Nebylo by špatné mít českou stránku představující Bugzillu. Nemusí mít podobu standardní produktové stránky, může to být na MDC a může to být klidně v nějakém výčtu spolu s dalšími stránky. Není to však nic s velkou prioritou.
Je vlastní stránka pro Bugzillu ještě aktuální?
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 2 years ago
Resolution: --- → WONTFIX
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.