Closed Bug 538866 Opened 13 years ago Closed 13 years ago

Problémy s personalizací software

Categories

(Mozilla Localizations :: cs / Czech, defect)

x86
Windows Vista
defect
Not set
normal

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: JasnaPaka, Assigned: p.franc)

Details

Z diskusní skupiny:

"V překladech Mozilly se často personifikuje software, v rozporu s jazykovými doporučeními. V případě webových prohlížečů je Firefox snad jediný u kterého jsem se s tímto jevem setkal a nedělá to na mě dobrý dojem. Dohledat se dá přes přípony "ám", "ím", "ji" apd. Často se vyskytuje slovo "nemohu"."

Výraz "nemohu" jsem našel na 6 místech:
/cs/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties (View Hg log or Hg annotations)

  * line 775 -- msg.err.last.view=Nemohu vymazat poslední okno.
  * line 776 -- msg.err.last.view.hide=Nemohu schovat poslední okno.
  * line 1046 -- msg.logfile.error=Nemohu otevřít soubor ``%S'', žurnálování bylo vypnuto.
  * line 1049 -- msg.logfile.write.error=Nemohu zapisovat do souboru ``%S''. Žurnálování bylo vypnuto.

/cs/calendar/chrome/calendar/calendar.properties (View Hg log or Hg annotations)

  * line 97 -- unableToRead=Nemohu číst ze souboru:
  * line 98 -- unableToWrite=Nemohu zapisovat do souboru:

Výraz "připravuji" pak na dvou:

/cs/toolkit/chrome/global/printPreviewProgress.dtd (View Hg log or Hg annotations)

  * line 4 -- <!ENTITY preparing "Připravuji…">

/cs/toolkit/chrome/global/printProgress.dtd (View Hg log or Hg annotations)

  * line 5 -- <!ENTITY preparing "Připravuji…">

Pro případné další výskyty jiných slov to bude chtít regulární výraz.
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.