Firefox kısa süreli ve/ya sürekli takılma(donma) problemi

RESOLVED INCOMPLETE

Status

()

defect
RESOLVED INCOMPLETE
9 years ago
7 years ago

People

(Reporter: go-bu, Unassigned)

Tracking

3.6 Branch
x86
Windows 7
Points:
---

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

Reporter

Description

9 years ago
User-Agent:       Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; tr-TR) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21.10
Build Identifier: 

Firefox 3.6.6 sürümünü kullanırken bazen çok kısa süreli (örn:1-2 sn.) bazen de uzun süreli ve çözümsüz bir şekilde takılmalar(donmalar) yaşanıyor. İşletim sistemim Windows 7(x86). Benimle aynı işletim sistemini kullanan başka birkaç arkadaşım da aynı sorunları yaşıyor. Ayrıca (alakası var mı bilmiyorum) ama Firefox kullandıktan sonra bilgisayarım tamamen donuyor ve yeniden başlatmak zorunda kalıyorum.
İyi çalışmalar.

Reproducible: Always

Comment 1

9 years ago
Please use English on Bugzilla. Thank you.
Version: unspecified → 3.6 Branch
Status: UNCONFIRMED → RESOLVED
Closed: 7 years ago
Resolution: --- → INCOMPLETE
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.