[cs] Translation corrections for Thunderbird 3.3/5.0

RESOLVED FIXED

Status

RESOLVED FIXED
8 years ago
7 years ago

People

(Reporter: JasnaPaka, Assigned: p.franc)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Reporter)

Description

8 years ago
List of corrections for Thunderbird 3.12 Corrections will be written in Czech
because it's better for some contributors.

1) V e-mailové zprávě se vyskytuje e-mailová adresa. Já nad ní mohu dát pravým tlačítkem myši a jedna z voleb v místní nabídce je "Kopírovat adresu e-mail". Správně by mělo být "Kopírovat adresu e-mailu".

Comment 1

8 years ago
2) Sloupec "Location" je přeložen jako "Adresa". Pro některé uživatele to může být matoucí, viz http://forum.mozilla.cz/viewtopic.php?f=4&t=1623#p7410 , cituji: "ale ADRESA me vyzkouset jako nazev slozky opravdu nenapadlo (mozna by prekladatel to mohl upravit na SLOZKA)", konec citace.
Přeložil bych to tedy nějak výstižněji, osobně bych byl pro "Umístění". 

(In reply to comment #0)
> Správně by mělo být "Kopírovat adresu e-mailu".
Možná ještě lepší by bylo "Kopírovat e-mailovou adresu", tedy stejně jako je to v místní nabídce nad adresou v hlavičce e-mailu.
(Reporter)

Comment 2

8 years ago
3) "Pokračovat v hledání napříč všema složkama" -> "... všemi složkami".
http://forum.mozilla.cz/viewtopic.php?f=11&t=1793
(Reporter)

Comment 3

8 years ago
4) "Při odesílání zprávy nastala chyba. Poštovní server odeslal chybnou uvítací zprávu: Too many concurrent SMTP connections; please try again later.."

Diskuse viz následující odkaz. Osobně se přijde existující stav ok, ale třeba budeš mít jiný názor.
* http://forum.mozilla.cz/viewtopic.php?f=11&t=2011
(Reporter)

Comment 4

8 years ago
5) Nabídka "Přejít". Je v ní duplicitních accesskey: "_S_ložka" vs "Úvodní _s_tránka".
Summary: [cs] Translation corrections for Thunderbird 3.2 → [cs] Translation corrections for Thunderbird 3.3
(Reporter)

Comment 5

8 years ago
6) Dialog dotazu na heslo při odesílání pošty. Text: "Použít správce hesel pro uložení tohoto hesla" -> "... Správce hesel...".
(Reporter)

Comment 6

8 years ago
7) mail:messenger.properties:filterFolderDeniedLocked
* "Zprávy nemohou být přesunuty do složky „%S“ protože ta je používána jinou operací." - nemá být před "protože" čárka?
(Reporter)

Comment 7

8 years ago
8) Adresář, dialog Nová skupina: "_P_řidat do" vs. "_P_opis".
(Reporter)

Comment 8

8 years ago
9) toolkit:updates.properties:updaterIOErrorMsg

Originál: 
"The update could not be installed. Please make sure there are no other copies of %S running on your computer, and then restart %S to try again."

Překlad:
"Aktualizaci se nepodařilo nainstalovat. Ověřte prosím, že aplikace %S není spuštěná na Vašem počítači a restartujte aplikaci %S pro zopakování aktualizace."

Upravil bych slovosled: 
"Aktualizaci se nepodařilo nainstalovat. Ověřte prosím, že aplikace %S není na vašem počítači spuštěna. Pro zopakování pokusu o aktualizaci aplikaci %S restartujte."
(Reporter)

Updated

8 years ago
Depends on: 627358
(Reporter)

Comment 10

8 years ago
11) Dialog Nastavení účtu:

* sekce "Nastavení serveru"
  - "_Z_abezpečení spojení" vs. "_Z_působ autentizace" vs. "Po spuštění _z_kontrolovat nové zprávy"
  - "_P_ort" vs. "_P_rocházet"
  - "Sta_h_ovat pouze hlavičky zpráv" vs. "Ponec_h_at zprávy na serveru".

* sekce "Kopie a složky"
  - "Uchovávat archiv zpráv v (S)" - chybně přiřazená acccesskey
(Reporter)

Comment 11

8 years ago
12) Okno odpovědi na e-mail. Je zde konflikt mezi nabídkou "_M_ožnosti" a polem "Před_m_ět".
(Reporter)

Updated

8 years ago
Summary: [cs] Translation corrections for Thunderbird 3.3 → [cs] Translation corrections for Thunderbird 3.3/5.0
(Assignee)

Comment 13

7 years ago
Thunderbird 5 je venku, pokračování bug 665271.
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 7 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.