Odstranit z FF/SM vyhledávací modul Jyxo.cz a Jyxo Články

RESOLVED WORKSFORME

Status

RESOLVED WORKSFORME
8 years ago
5 years ago

People

(Reporter: JasnaPaka, Assigned: p.franc)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Reporter)

Description

8 years ago
Vyhledávač Jyxo.cz už patrně nebude mít dlouhého trvání, není aktivně vylepšován a na dnešní dobu již nenabízí něco, proč by jej uživatelé používali. Navrhuji jej pro FF 4.0 a SM 2.1 odstranit ze seznamu vyhledávacích modulů a nahradit něčím jiným.
(Reporter)

Comment 1

8 years ago
Ještě se bude muset pořešit Jyxo Články.
Summary: Odstranit z FF/SM vyhledávací modul Jyxo.cz → Odstranit z FF/SM vyhledávací modul Jyxo.cz a Jyxo Články
(Reporter)

Comment 2

8 years ago
Navrhuji následující změnu:
* Jyxo.cz -> Mapy.cz
* Jyxo Články -> Bloglines
(Reporter)

Comment 3

8 years ago
Hmm, tak bohužel Bloglines končí (http://tinyurl.com/3ypd8df). U náhrady Jyxo Články bych tedy počkal, čím ho Mozilla nahradí (viz Bug 595485).
(Assignee)

Updated

8 years ago
Depends on: 597988
(Reporter)

Comment 4

5 years ago
Jyxo.cz už v SeaMonkey není.

WFM
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 5 years ago
Resolution: --- → WORKSFORME
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.