vingauge i staden for vindauge (i feilmelding etter kræsj)

RESOLVED FIXED

Status

Mozilla Localizations
nn-NO / Norwegian Nynorsk
RESOLVED FIXED
8 years ago
8 years ago

People

(Reporter: Thomas Nygreen, Assigned: Bjørn I. Svindseth)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Reporter)

Description

8 years ago
User-Agent:       Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; nn-NO; rv:1.9.2.12) Gecko/20101027 Ubuntu/10.10 (maverick) Firefox/3.6.12
Build Identifier: 

Under overskrifta "Vel, dette er flaut" står det "Firefox har problem med å byggje opp att *vingauge* og faner."

Her skal det vel vera "vindauge og faner".

Reproducible: Always

Steps to Reproduce:
1. Drep Firefox (kill/tvungen avslutting)
2. Start Firefox igjen
3. Sida med feilmeldinga kjem opp
Actual Results:  
vingauge

Expected Results:  
vindauge
(Reporter)

Comment 1

8 years ago
Versjon: 3.6.12+build1+nobinonly-0ubuntu0.10.10.1
(Reporter)

Comment 2

8 years ago
og i versjon: 3.6.13+build3+nobinonly-0ubuntu0.10.10.1

Comment 3

8 years ago
i 4.0b7 også

Bjørn, kan du se på dette?
Assignee: bokmaal → bjornivars
Status: UNCONFIRMED → ASSIGNED
Ever confirmed: true
(Assignee)

Comment 4

8 years ago
Felen er retta.
(Assignee)

Comment 5

8 years ago
(In reply to comment #4)
> Feilen er retta.

Comment 6

8 years ago
blir med i beta8
takk for feilrapporten!
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Last Resolved: 8 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.