Closed Bug 635177 Opened 9 years ago Closed 9 years ago

[eo] erara "vi" anstataŭ "vidi" kiam servilo ne trovatas

Categories

(Mozilla Localizations :: eo / Esperanto, defect)

x86
Linux
defect
Not set

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: bensberg, Unassigned)

Details

Attachments

(1 file)

User-Agent:       Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.13) Gecko/20101206 Ubuntu/9.10 (karmic) Firefox/3.6.13
Build Identifier: 

En la erarpaĝo "Servilo ne trovita" troviĝas la frazo "Se vi ne sukcesas vi iun ajn paĝon" -- la dua "vi" devus esti "vidi".  Ankaŭ: antaŭ www.example.com mankas spaco, kaj post TTT akuzativa "n".  La aldonota flikaĵo riparas tiujn tri eraretojn.

Cetere, en la frazo "Firefox ne trovas la servilon ĉe io.io.org" en tiu sama paĝo troas la "la" -- mi opinias -- ĉar ne certas ke ekzistas iu ajn servilo tie.

Reproducible: Always
Via flikaĵo estis aldonita, kune kun la forigo de "la" en tiu frazo, vi pravas pri ĝi.

La modifoj troviĝas ĉi tie por FF 4.0
http://hg.mozilla.org/l10n-central/eo/rev/3a5161041604

Kaj ĉi tie por FF 3.6.x
http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.2/eo/rev/73b891fb694e

Dankon!
Status: UNCONFIRMED → RESOLVED
Closed: 9 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.