Closed Bug 637340 Opened 10 years ago Closed 9 years ago

[eo] kvar menueroj en menuo "Dosiero" uzas "f" kiel atingoklavo

Categories

(Mozilla Localizations :: eo / Esperanto, defect)

x86
Linux
defect
Not set
normal

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: bensberg, Unassigned)

Details

Attachments

(1 file)

User-Agent:       Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.13) Gecko/20101206 Ubuntu/9.10 (karmic) Firefox/3.6.13
Build Identifier: 

En la menuo "Dosiero" kvar menueroj havas "F" kiel atingoklavo.  Pli bonus ke ĉiu menuero havus unikan atingoklavon.  Eble tio ne ĉiam eblas, sed en la menuo "Dosiero" ŝajnas ebli.  La aldonota flikaĵo proponas unu manieron.

(La flikaĵo ankaŭ ŝanĝas la usklecon de kelkaj klavoj, por obteni ekzemple "_Agordi paĝon" anstataŭ "Agordi p_aĝon".)

Reproducible: Always
Eduardo, what do you think about this patch?
Alirklavoj, estas unu el plej malfacilaj aferoj kaj ili multe efikas sur la perceptata kvalito de la traduko.  Mi pardonpetas pro la malfrua respondo, tio iel iris for de mia radaro. Dankon Aleksej por atentigi min.  Mi jam aldonis al Aurora kaj Beta:

http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/eo/rev/5b1fc8065a16
http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-beta/eo/rev/504f6381c61e

Dankon!
Status: UNCONFIRMED → RESOLVED
Closed: 9 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.