If you think a bug might affect users in the 57 release, please set the correct tracking and status flags for Release Management.

wrong translate -HR (croatian)

RESOLVED FIXED

Status

Mozilla Localizations
hr / Croatian
RESOLVED FIXED
7 years ago
6 years ago

People

(Reporter: nenad cerin, Unassigned)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(URL)

(Reporter)

Description

7 years ago
User-Agent:    Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; hr; rv:1.9.2.10) Gecko/20100915 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.10
Build Identifier: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; hr; rv:1.9.2.10) Gecko/20100915 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.10

when ff is in time out for waitning fow web page it says (the last part is wrong translated)

Vezi je isteklo vrijeme

Predugo čekanje pri povezivanju s 91.207.22.61.
  *  Ova je stranica privremeno nedostupna ili prezauzeta. Pokušajte ponovno za nekoliko trenutaka.

  *  Ako ne možete učitati niti jednu stranicu, provjerite mrežne postavke
     vašeg računala.

  *  Ako je vaše računalo ili mreža zaštićeno vatrozidom ili proxyem, provjerite ima li Firefox dovozlu pristupiti Internetu

it should be (in the third part)
Ako je vaše računalo ili mreža zaštićena (it was zaštićeno) vatrozidom ili proxyem, provjerite ima li Firefox dozvolu (it was dovozlu) pristupiti InternetuReproducible: Always

Steps to Reproduce:
1. open the pahe who doesend respond (time out(
2.
3.
Actual Results: 
correct detailed info

Expected Results: 
correct detailed info

misspeling

Updated

7 years ago
Component: Page Info → Localization
Product: Firefox → Core
QA Contact: page.info → localization

Updated

7 years ago
Component: Localization → hr / Croatian
Product: Core → Mozilla Localizations
QA Contact: localization → croatian.hr

Comment 1

6 years ago
Hi Nenad,

the typo is fixed in FX5. Thanks for reporting this bug.

Cheers!
Status: UNCONFIRMED → RESOLVED
Last Resolved: 6 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.