[cs] Translation corrections for Firefox 6.0

RESOLVED FIXED

Status

Mozilla Localizations
cs / Czech
RESOLVED FIXED
7 years ago
7 years ago

People

(Reporter: JasnaPaka, Assigned: Pavel Franc - Mozilla.cz)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Reporter)

Description

7 years ago
List of corrections for Firefox 6.0. Corrections will be written in
Czech because it's better for some contributors.
(Reporter)

Comment 1

7 years ago
1) Zápisník, v místní nabídce nad editorem vidím "Prozkoumat(I)". Je zde chybná accesskey.

2) Zápisník, v hlavní nabídce "Kontext" vidím "_O_bsah" a "_O_bnovit". Zdá se, že je tu duplicitní accesskey.

3) Zápisník, v místní nabídce i v hlavní nabídce pod "Úpravy": "_K_opírovat" vs. "Vy_k_onat". Duplicitní accesskey.
(Reporter)

Comment 3

7 years ago
4) Nabídka "Nápověda": "Ode_s_lat zpětnou vazbu" vs. "Upozornit na podvodnou _s_tránku".

5) Nabídka "Nástroje -> Vývoj webu": "_Z_ápisník" vs. "_Z_drojový kód stránky".
(Reporter)

Comment 4

7 years ago
6) Zápisník, v nabídce "Úpravy" je volba "Vyjmou". Chybí poslední znak.
(Reporter)

Comment 5

7 years ago
7) about:rights, "Zde by měl být k dispozici krátký popis začleněných služeb webových serverů spolu s instrukcemi jak je zakázat." - před "jak" by podle mě měla být čárka.
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.