Closed Bug 661217 Opened 10 years ago Closed 10 years ago

[pl] translate plugin check page for Firefox 5

Categories

(www.mozilla.org :: General, defect)

Firefox 5
defect
Not set
normal

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: pascalc, Assigned: sprussak)

References

()

Details

(Whiteboard: [l10n])

Attachments

(1 file, 1 obsolete file)

The Plugin Check page is becoming an in-product page linked from the addons manager in Firefox
 
Please translate the following files on mozilla.com svn repository for the release:

/plugincheck/index.html:
http://viewvc.svn.mozilla.org/vc/projects/mozilla.com/trunk/en-GB/plugincheck/index.html?revision=89672&content-type=text%2Fplain&view=co

/plugincheck/content.inc.html:
http://viewvc.svn.mozilla.org/vc/projects/mozilla.com/trunk/en-GB/plugincheck/content.inc.html?revision=89690&content-type=text%2Fplain&view=co

You can see the page on the staging server here:
http://www-trunk.stage.mozilla.com/pl/plugincheck/

Send them directly to svn indicating in this bug comments the revision number or alternatively, attach the files to this bug.

Repo:
https://svn.mozilla.org/projects/mozilla.com/trunk/pl

Thanks!
Sara is going to translate it, starting tomorrow. :)
Attachment #538681 - Flags: review?(marcoos+bmo)
(In reply to comment #2)
> Created attachment 538681 [details] [diff] [review] [review]
> The Polish translation of plugincheck page

+      <p>Ze względu na bezpieczeństwo Firefox zablokował przedawnioną wersję Flasha. <a <?=$link[0];?> >Zauktualizuj Flash do najnowszej wersji.</a></p>

Typo: "Zauktualizuj" -> "Zaktualizuj"

-          This page works best with the latest browsers: Firefox 3.6+, Opera 10.5+, Safari 4+, Chrome 4+, or IE 8+
+          Tę stronę najlepiej obsługują: Firefox 3.6+, Opera 10.5+, Safari 4+, Chrome 4+ i IE 8+

I suggest adding "najnowsze przeglądarki" after "obsługują" or rewording it to "Ta strona działa najlepiej w najnowszych przeglądarkach".


+        <li>Są tworzone przez <strong>firmy niezwiązane z Firefoksem,</strong> np. <a <?=$link[9];?>>Adobe Systems</a> lub <a <?=$link[10];?> >Apple</a>.</li>

Suggestion: "Są tworzone niezależnie od Firefoksa, przez firmy zewnętrzne"


I'll review the index.html part of the patch later today.
+$message[1] = "Ładowanie danych";

Replace "Ładowanie" with "Wczytywanie", to be consistent with the wording used elsewhere in Mozilla software and websites.

-$message[4] = "Vulnerable No Fix";
+$message[4] = "Niebezpieczne bez możliwości naprawy";

Suggestion: "Niebezpieczne - brak poprawki"

+$message[14] = "Wtyczki stanowiące zagrożenie:";
+$message[15] = "Wtyczki stanowiące potencjalne zagrożenie:";

We generally use "stanowiące zagrożenie" for malware. Replace it with "niebezpieczne".

-$message[24] = "<p>This plugin version has a security vulnerability that websites can exploit and potentially harm your computer. It is recommended that you update this plugin or if an update is not available, <a href='#howto-disable'>disable it</a>.</p><p>For more information, read the <a href='#' class='vulner-url'>plugin vendor's vulnerability information</a>.</p><p><a class='qtip-closer'>Close</a></p>";
+$message[24] = "<p>Ta wersja wtyczki jest nieaktualna i zawiera błędy, które stanowią potencjalne zagrożenie. Zaleca się zaktualizowanie tej wtyczki lub <a href='#howto-disable'>wyłączenie jej</a>, jeśli aktualizacja nie jest możliwa.</p><p>Więcej informacji na temat bezpiecznego korzystania z wtyczek <a href='#' class='vulner-url'>udziela ich dostawca</a>.</p><p><a class='qtip-closer'>Zamknij</a></p>";

Suggestion for first sentence: Ta wersja wtyczki zawiera błędy, mogące zostać wykorzystane przez witryny do dokonania ataków na Twój komputer.

Also, I'd prefer "przestarzałe" to "przedawnione" as translation of "outdated". "Przedawnione" is more like "expired" than "outdated".
Attachment #538681 - Flags: review?(marcoos+bmo) → review-
Thank you for all the suggestions, here is a patch with the corrected translation.
Attachment #538681 - Attachment is obsolete: true
Attachment #538851 - Flags: review?(marcoos+bmo)
Attachment #538851 - Flags: review?(marcoos+bmo) → review+
Looks great now, r+.

Pascal, I will check Sara's patch in later today - most probably in the evening (European time).
ok
Comment on attachment 538851 [details] [diff] [review]
Corrected translation

Review of attachment 538851 [details] [diff] [review]:
-----------------------------------------------------------------

Checked in - r90444.
looks good https://www-trunk.stage.mozilla.com/pl/plugincheck/

Marking fixed, will be live this evening or tomorrow
Status: NEW → RESOLVED
Closed: 10 years ago
Resolution: --- → FIXED
(In reply to comment #8)
> Comment on attachment 538851 [details] [diff] [review] [review]
> Corrected translation
> 
> Review of attachment 538851 [details] [diff] [review] [review]:
> -----------------------------------------------------------------
> 
> Checked in - r90444.

Marek,
Angielskie cudzysłowy, brak przecinka przed „wybierając”, błąd merytoryczny prze Internet Explorerze, powinno być sprawdzanie wtyczek, a nie dodatków oraz inne mniej rażące.
(In reply to comment #10)
> (In reply to comment #8)
> > Comment on attachment 538851 [details] [diff] [review] [review] [review]
> > Corrected translation
> > 
> > Review of attachment 538851 [details] [diff] [review] [review] [review]:
> > -----------------------------------------------------------------
> > 
> > Checked in - r90444.
> 
> Marek,
> Angielskie cudzysłowy, brak przecinka przed „wybierając”, błąd merytoryczny
> prze Internet Explorerze, powinno być sprawdzanie wtyczek, a nie dodatków
> oraz inne mniej rażące.

Zapomniałem jeszcze o klikaniu przycisku, a przyciski naciskamy.
Fixed the issues Leszek reported in comment 10. 

r90463.
(In reply to comment #12)
> Fixed the issues Leszek reported in comment 10. 
> 
> r90463.

Marku, pisałem, że jest jeszcze wiele innych błędów, ot chociażby przycisk „Zarządzaj dodatkami” w menu „Narzędzia”. Przecież nie ma takiego przycisku, jest „Dodatki”.
A to: „Włącz jego obsługę w opcjach treści i odśwież stronę.” – konia z rzędem temu ZU, który to zrozumie. Oryginał jest niedoskonały, by nie powiedzieć zły, ale to nie zwalnia tłumacza od myślenia. Który ZU będzie wiedział, co to „opcje treści”? Tutaj trzeba coś takiego:
Włącz jego obsługę w panelu Treść znajdującym się w opcjach przeglądarki. (Firefoksa)

Dziwnie brzmi określenie „przestarzały”. Nie pasuje ono do zagadnień informatycznych. Używaliśmy zdezaktualizowany lub nieaktualny. IMHO oba pliki są do wnikliwego review.
Leszek: thanks for your corrections. If you found "other non-crucial issues" (as mentioned in comment 10), please post them as well (separate bugs maybe?).

On a side note, directing your comment to me only ("Marek,") sounded weird, to say the least.
(In reply to comment #13)
> Marku, pisałem, że jest jeszcze wiele innych błędów, ot chociażby przycisk
> „Zarządzaj dodatkami” w menu „Narzędzia”. Przecież nie ma takiego przycisku,
> jest „Dodatki”.

You're wrong about this. That paragraph is about Internet Explorer which, as you can see e.g. at
http://wss.pl/Data/Publications/Articles/Images/18282/1.jpg, does have a "Zarządzaj dodatkami" item in the menu.

> Dziwnie brzmi określenie „przestarzały”. Nie pasuje ono do zagadnień
> informatycznych. Używaliśmy zdezaktualizowany lub nieaktualny. 

"Przestarzały" is as good as "nieaktualny". You might be right about being more coherent, though.
(In reply to comment #15)
> "Przestarzały" is as good as "nieaktualny". You might be right about being
> more coherent, though.

Fixed this in r90473.
Also fixed a typo in r90474.
pushed to production
Assignee: pascalc → sprussak
Component: www.mozilla.org/firefox → www.mozilla.org
Component: www.mozilla.org → General
Product: Websites → www.mozilla.org
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.