REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | tests/layout/reftests/svg/smil/style/anim-css-strokewidth-2-values-px-em.svg | image comparison (==)

RESOLVED WORKSFORME

Status

()

defect
RESOLVED WORKSFORME
8 years ago
7 years ago

People

(Reporter: briansmith, Unassigned)

Tracking

({intermittent-failure})

Trunk
Points:
---

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

Attachments

(1 attachment)

REFTEST TEST-START | http://10.250.48.219:30173/tests/layout/reftests/svg/smil/style/anim-css-strokewidth-2-values-px-em.svg | 931 / 2397 (38%)
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | http://10.250.48.219:30173/tests/layout/reftests/svg/smil/style/anim-css-strokewidth-2-values-px-em.svg | image comparison (==)
failed to validate file when downloading /mnt/sdcard/tests/reftest/reftest.log!
failed to validate file when downloading /mnt/sdcard/tests/reftest/reftest.log!
REFTEST   IMAGE 1 (TEST): data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAyAAAAPoCAYAAAAmy5qxAAAXRklEQVR4nO3cPY4UZxRA0QrZBlthW4jMW/EyYCkQTjgBAeE4AMtuC0vT1T33++lzpCeiHtWb6F2K5ngBAACIHKMfAAAAeBwCBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADIPFyDHMc8AAMCjebgzeHR03DNAPn4aPwAAcA0BsniAjHx+AQIAwLUEiAARIAAAZASIABEgAABkbjqDVzjSRzyzAAEAgN8TIAJEgAAAkBEgAkSAAACQESACRIAAAJARIAJEgAAAkBEgAkSAAACQESACRIAAAJARIAJEgAAAkBEgAkSAAACQESACRIAAAJCJAuT4zawYIOf3ECAAACBAlg6Q2yPij5t/BgAAXEOALBwgt70B+ePX85+PEG9AAAC4lgBZOEBu2+XvCLntZwAAwDUEyMIB4jsgAACsJgqQef6GfeTBLkAAAHh0AkSACBAAADICRIAIEAAAMgJEgAgQAAAyAkSACBAAADICRIAIEAAAMgJEgAgQAAAyAkSACBAAADICRIAIEAAAMgJEgAgQAAAyb3Diz210dAgQAAAemQARIAIEAICMABEgAgQAgIwAWTxARg8AAFxDgCwcIAAAsBpnMAAAkBEgAABARoAAAAAZAQIAAGQECAAAkBEgAABARoAAAAAZAQIAAGQECAAAkBEgAABARoAAAAAZAQIAAGQECAAAkBEgAABARoAAAAAZAbKo45hnAADgtZyPixodHQIEAIAznI+LGh0dAgQAgDNOnY/Pzy8vn7908/x877XXNzo6BAgAAGecOh8/f2kP3M9f7r32pR/f337ubXR0CBAAAM54+AD58b3Z4d4RMjo6BAgAAGcIEAEiQAAAyAgQASJAAADICBABIkAAAMgIEAEiQAAAyAgQASJAAADICBABIkAAAMgIEAEiQAAAyAgQASJAAADICBABIkAAAMg8fIA8PV3zLO9fjuPdv+b9qz/79HTf577td3r8ZgQIAABv79T5+PHTmUP1z5fj+PDrz+s++/HTvdf+x3VvQN7952h/9+rPzvUGRIAAADDGqfPx3BuQD78O3Q9Xf3aef4IlQAQIAAC3OHU+egMiQAQIAABnnDoffQfEd0AECAAAZzx8gPhfsG4fAAB4LQEiQAQIAAAZASJABAgAABkBIkAECAAAGQEiQAQIAAAZASJABAgAABkBIkAECAAAGQEiQAQIAAAZASJABAgAABkBIkAECAAAmYcPkJeXn3Hw1nNvo6NDgAAAcMap8/Hrt59RUM3Xb/dceQ+jo0OAAABwhvNxUaOjQ4AAAHCG83FRo6NDgAAAcIbzcVGjo0OAAABwhvMRAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACCzdYAcx3qz8x4AALD1qTj6CBcgAABwaetTcfQRLkAAAODS1qfi6CNcgAAAwKVXnYqjj9mzB+7oZxQgAABwSYBMNjvvAQAAAmSy2XkPAAAQIJPNznsAAIAAmWx23gMAAATIZLPzHgAAIEAmm533AAAAATLZ7LwHAAAIkMlm5z0AAECATDY77wEAAAJkstl5DwAAECD/O8cNM1OAzLMHAAAIkAUO9132AAAAAbLA4b7LHgAAIEAWONx32QMAAIIAGXfg7nK477IHAAAIkAUO9132AAAAAbLA4b7LHgAAIEAWONx32QMAAATIAof7LnsAAIAAWeBw32UPAAAQIAsc7rvsAQAAQYC8zbz9c89zuO+yBwAACJAFDvdd9gAAAAGywOG+yx4AACBAFjjcd9kDAAAEyGSz8x4AACBAJpud9wAAAAEy2ey8BwAACJDJZuc9AABAgEw2O+8BAAACZLLZeQ8AABAgk83OewAAgACZbHbeAwAABMhks/MeAAAgQCabnfcAAAABMtnsvAcAAGx9Ko4+wgUIAABc2vpUHH2ECxAAALi09ak4+ggXIAAAcGnrU3H0ES5AAADgklMRAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACDzF6n+vcjIuXAsAAAAAElFTkSuQmCC
REFTEST   IMAGE 2 (REFERENCE): data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAyAAAAPoCAYAAAAmy5qxAAAXRklEQVR4nO3cPY4UZxRA0QrZBlthW4jMW/EyYCkz4SyAgHAcgGW3haXp6p77/fQ50hNRj+pN9C5Fc7wCAABEjtEPAAAAPA4BAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAAJmHC5DjmGcAAODRPNwZPDo67hkgn7+MHwAAuIYAWTxARj6/AAEA4FoCRIAIEAAAMgJEgAgQAAAyN53BKxzpI55ZgAAAwO8JEAEiQAAAyAgQASJAAADICBABIkAAAMgIEAEiQAAAyAgQASJAAADICBABIkAAAMgIEAEiQAAAyAgQASJAAADICBABIkAAAMhEAXL8ZlYMkPN7CBAAABAgSwfI7RHxx80/AwAAriFAFg6Q296A/PHr+c9HiDcgAABcS4AsHCC37fJ3hNz2MwAA4BoCZOEA8R0QAABWEwXIPH/DPvJgFyAAADw6ASJABAgAABkBIkAECAAAGQEiQAQIAAAZASJABAgAABkBIkAECAAAGQEiQAQIAAAZASJABAgAABkBIkAECAAAGQEiQAQIAACZdzjx5zY6OgQIAACPTIAIEAECAEBGgAgQAQIAQEaALB4gowcAAK4hQBYOEAAAWI0zGAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAFnUccwzAADwVs7HRY2ODgECAMAZzsdFjY4OAQIAwBmnzsen59fXr9+6eXq+58p7GB0dAgQAgDNOnY9fv7UH7tdv91770o/v7z/3Njo6BAgAAGc8fID8+N7scO8IGR0dAgQAgDMEiAARIAAAZASIABEgAABkBIgAESAAAGQEiAARIAAAZASIABEgAABkBIgAESAAAGQEiAARIAAAZASIABEgAABkBIgAESAAAGQePkBeXq55lo+vx/HhX/PxzZ99ebnvc9/2Oz1+MwIEAID3d+p8/PzlzKH65+txfPr153Wf/fzl3mv/47o3IB/+c7R/ePNn53oDIkAAABjj1Pl47g3Ip1+H7qerPzvPP8ESIAIEAIBbnDofvQERIAIEAIAzTp2PvgPiOyACBACAMx4+QPwvWLcPAAC8lQARIAIEAICMABEgAgQAgIwAESACBACAjAARIAIEAICMABEgAgQAgIwAESACBACAjAARIAIEAICMABEgAgQAgIwAESACBACAzMMHyOvrzzh477m30dEhQAAAOOPU+fj0/DMKqnl6vufKexgdHQIEAIAznI+LGh0dAgQAgDOcj4saHR0CBACAM5yPixodHQIEAIAznI8AAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAAJmtA+Q41pud9wAAgK1PxdFHuAABAIBLW5+Ko49wAQIAAJe2PhVHH+ECBAAALr3pVBx9zJ49cEc/owABAIBLAmSy2XkPAAAQIJPNznsAAIAAmWx23gMAAATIZLPzHgAAIEAmm533AAAAATLZ7LwHAAAIkMlm5z0AAECATDY77wEAAAJkstl5DwAAECCTzc57AACAAPnfOW6YmQJknj0AAECALHC477IHAAAIkAUO9132AAAAAbLA4b7LHgAAEATIuAN3l8N9lz0AAECALHC477IHAAAIkAUO9132AAAAAbLA4b7LHgAAIEAWONx32QMAAATIAof7LnsAAIAAWeBw32UPAAAIAuR95v2fe57DfZc9AABAgCxwuO+yBwAACJAFDvdd9gAAAAGywOG+yx4AACBAJpud9wAAAAEy2ey8BwAACJDJZuc9AABAgEw2O+8BAAACZLLZeQ8AABAgk83OewAAgACZbHbeAwAABMhks/MeAAAgQCabnfcAAAABMtnsvAcAAAiQyWbnPQAAYOtTcfQRLkAAAODS1qfi6CNcgAAAwKWtT8XRR7gAAQCAS1ufiqOPcAECAACXnIoAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAABkBAgAAZAQIAACQESAAAEBGgAAAAJm/AIKjvYYEEDPyAAAAAElFTkSuQmCC
REFTEST number of differing pixels: 2
REFTEST INFO | Saved log: START http://10.250.48.219:30173/tests/layout/reftests/svg/smil/style/anim-css-strokewidth-2-values-px-em.svg
REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] OnDocumentLoad triggering AfterOnLoadScripts
REFTEST INFO | Saved log: Initializing canvas snapshot
REFTEST INFO | Saved log: DoDrawWindow 0,0,800,1000
REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] RecordResult fired
REFTEST INFO | Saved log: RecordResult fired
REFTEST INFO | Saved log: RecordResult fired
Whiteboard: [orange]
Blocks: 438871
Component: Style System (CSS) → SVG
QA Contact: style-system → general
(In reply to Brian Smith (:bsmith) from comment #0)
> REFTEST number of differing pixels: 2

FWIW, these two differing pixels are on the leftmost box in the middle row -- specifically, they're its upper-left corner and its upper-right corner of the blue stroke (between the blue stroke and the)

These pixels are bluish-white (from being on antialiased edges), and they're just slightly darker in one snapshot vs. the other.

"shape-rendering: crispEdges" would hopefully do away with the antialiasing and fix this...
(In reply to Daniel Holbert [:dholbert] from comment #1)
> -- specifically, they're its upper-left corner and its upper-right corner of
> the blue stroke (between the blue stroke and the)

I meant "(between the blue stroke and the _white background_)"
Attachment #618519 - Flags: review?(dholbert) → review+
Comment hidden (Legacy TBPL/Treeherder Robot)
Comment hidden (Legacy TBPL/Treeherder Robot)
Comment hidden (Legacy TBPL/Treeherder Robot)
Comment hidden (Legacy TBPL/Treeherder Robot)
Comment hidden (Legacy TBPL/Treeherder Robot)
Comment hidden (Legacy TBPL/Treeherder Robot)
Comment hidden (Legacy TBPL/Treeherder Robot)
Comment hidden (Legacy TBPL/Treeherder Robot)
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 7 years ago
Resolution: --- → WORKSFORME
Whiteboard: [orange]
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.