[bg] Неточности и бъгове в преводите на Mozilla.

RESOLVED FIXED

Status

RESOLVED FIXED
7 years ago
6 years ago

People

(Reporter: lubo.uzunov, Assigned: Bogomil)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

Attachments

(1 attachment)

(Reporter)

Description

7 years ago
Created attachment 589983 [details]
mozilla_website_bug.jpg

User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:11.0a2) Gecko/20120107 Firefox/11.0a2
Build ID: 20120107042006

Steps to reproduce:

Неточности и бъгове в преводите на Mozilla.


Actual results:

Здравейте, открих няколко нередности (бъгове) във вашите страници. 
Грешките се намират в долната част на главната страница (mozilla.bg) при раздел "Още Firefox нещица". Едната грешка е в първия абзац на изречението "Просто кликнете върху Favicon-та и проверете идентичността му". Написаното "Favicon-та" е грешно и неразбираемо. Тъй като няма българска дума за favicon, по правилно е да се каже "favicon иконата". 

Другата нередност, която открих е във вторият абзац на същият раздел, където на последното изречение: "С едно щракване на мишката, можете да облечете браузъра в прост дизайн, пъстри шарки или съдържание като например Хари Потър, Боб Марли или ЦСКА :)". Тук преводача на текста, си е позволил да покаже футболните си пристрастия към даден отбор, а именно "ЦСКА", както и филм и изпълнител. Също така изречението завършва с емотиконка, която не е в стила на сайта и вероятно е копирана по погрешка там. Най-подходящо би било изречението да завъшва до "шарка или съдържание." без излишни примери.

Третата нередност, която открих се намира на страницата  "https://addons.mozilla.org/bg/developers/". В долната част е написано като линк "Как-да библиотека". Това е един напълно грешен превод, който е изключително неясен за потребителя. Преведено е буквално, което на български език в този случай не ознава нищо. Правилно би било да се напише "Помощна библиотека". 

Дано съм успял помогна. Ако попадна на още нещо, ще Ви пиша :)

Успех!
Component: www.mozilla.org/firefox → www.mozilla.org
Product: Websites → Websites
Component: www.mozilla.org → General
Product: Websites → www.mozilla.org
Locale: bg / Bulgarian
Component: General → L10N
I am not sure what the problem is, but the screenshots are not for www.mozilla.org. Moving to the general localization component for triaging by a Bulgarian speaker.
Assignee: nobody → ogi
Status: UNCONFIRMED → NEW
Component: L10N → bg / Bulgarian
Ever confirmed: true
Product: www.mozilla.org → Mozilla Localizations
(Assignee)

Updated

6 years ago
Assignee: ogi → shopov.bogomil
(Assignee)

Comment 2

6 years ago
Fixed in Verbatim
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 6 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.