[nl] Thunderbird 3.1 Second EOL Warning Page Localization

RESOLVED FIXED

Status

www.mozilla.org
Thunderbird
RESOLVED FIXED
6 years ago
5 years ago

People

(Reporter: sancus, Unassigned)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Whiteboard: [l10n], URL)

(Reporter)

Description

6 years ago
If you've already checked out the mozilla.org/thunderbird repository, you can just svn up and you'll be able to find these files. Otherwise, you'll need to check it out via:

svn co https://svn.mozilla.org/projects/mozilla.org/branches/staging/thunderbird/

Please translate the file in the mozilla.org svn repository for this Second EOL Warning page for Thunderbird 3.1:

/nl/thunderbird/3.1/starteol2/index.html

The page on the staging server is:
http://www-stage.mozilla.org/nl/thunderbird/3.1/starteol2

Comment 1

6 years ago
Draft created r103977.
(In reply to Ton from comment #1)
> Draft created r103977.

Deze versie van Thunderbird zal vanaf 24 april 2012 zijn verouderd. 

Deze versie is al lang verouderd maar wordt vanaf dan niet meer onderhouden.... Kunnen we niet een 'betere' vertaling voor obselete bedenken (al weet ik het zo ook even niet)?

Comment 3

6 years ago
Letterlijk gezien staat obsolete voor verouderd. Uiteraard is alles wat ouder is dan iets wat nieuwer is al verouderd, maar ik denk dat deze term de lading bij een niet langer ondersteunde versie strikt genomen wel genoeg dekt. Maar als je het toch anders wilt: de oosterburen gebruiken ‘wordt vanaf … niet meer ondersteund’, zoals je ongeveer zelf ook aangaf. Dit er maar van maken dan? (Ik kort dan meteen de 3e regel in.)
voor mijn gevoel klopt de zin zoals het nu is niet, want er staat dat hij dus nu (voor 24 april) niet verouderd is. Al klopt letterlijk de vertaling wel, zoals jij al aangeeft.

Ik wil het niet per se anders, maar ik denk dat je voorstel (van onze oosterburen) helderder is voor de gebruiker.

Comment 5

6 years ago
OK, aangepast in r104032. De tweede zin is ook iets anders, waardoor de witruimte wat minder is.
ziet er goed uit, een vraag: de zin "u heeft dan niet langer....." moet daar niet 'meer' bij?

Comment 7

6 years ago
Hmmm goed punt… mijn gevoel zegt van niet, want ‘meer’ hoort denk ik meer bij ‘geen’ (als in ‘u hebt dan geen voordeel meer van…’). Maar omdat ‘dan’ eigenlijk nog bij de vorige versie hoorde (het verwees naar het verouderd zijn na die datum) en er nu iets anders staat (en bovendien ‘niet langer’ wat letterlijk is voor ‘no longer’, voel ik nu meer iets voor "Daarna hebt u geen voordeel meer van…". Immers, deze zin is waarschijnlijk zowel voor als na de 24e te lezen (toch?), dus de tijdvorm moet wat algemeen zijn. Wat denk jij?
Zeer lastig, maar ik denk je voorstel een verbetering is.

Comment 9

6 years ago
Ok, aangepast in r104041.
Thanks, this van be marked FIXED
(Reporter)

Comment 11

6 years ago
Thank you!
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 6 years ago
Resolution: --- → FIXED
(Assignee)

Updated

5 years ago
Product: Websites → www.mozilla.org
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.