[pl] Translate strings for a mobile survey

VERIFIED FIXED

Status

VERIFIED FIXED
6 years ago
6 years ago

People

(Reporter: pascalc, Assigned: sprussak)

Tracking

Details

(Whiteboard: [l10n])

Attachments

(1 attachment, 3 obsolete attachments)

(Reporter)

Description

6 years ago
We are going to run an online survey in the weeks to come for a few locales asking Firefox users general questions about automatic translation of web pages, Firefox for mobile and the state of the mobile market in their region.

This survey will be ran on an external survey website, therefore we don't have a staging server.

The file is in your svn reposiroty at this address:

https://svn.mozilla.org/projects/l10n-misc/trunk/surveys/pl/survey4.lang

There are 88 strings but most of them are very short and easy to translate.

If you have already translated online surveys for Mozilla in the past, some of the strings may already be prefilled with your previous translation.

Note that there is a localization note for a string, please adapt the mobile brands listed in the string below if necessary with the popular brands for your region:
http://viewvc.svn.mozilla.org/vc/projects/l10n-misc/trunk/surveys/fr/survey4.lang?revision=109648&view=markup#l173

Thanks for either attaching your translation to the bug or (better) committing your translation directly to svn!
Assignee: nobody → sprussak
(Reporter)

Comment 1

6 years ago
Sara, Stefan, can you give an estimate on when you will have this survey translated? Thanks
(Assignee)

Comment 2

6 years ago
Sorry about the delay. It is going to be done by Friday at the latest, and hopefully tomorrow.
(Assignee)

Comment 3

6 years ago
Created attachment 670597 [details] [diff] [review]
the translation

Here's the translation. If Marcoos can have a look at it and tell me it looks fine, I will commit it.
Attachment #670597 - Flags: review?(marcoos+bmo)

Comment 4

6 years ago
Comment on attachment 670597 [details] [diff] [review]
the translation

Takie małe moje 3 grosze. Sara, takie tłumaczenie: „Korzystał(a)bym, miał(a), korzystała/eś” jest niedopuszczalne w poprawnej polszczyźnie. Oprócz tego, rozumiem, że jako kobieta rodzaj żeński przedkładasz nad męski, ale póki co w polskiej gramatyce kolejność rodzajów jest następująca: męski, żeński, nijaki.
Comment on attachment 670597 [details] [diff] [review]
the translation

1. "Unappealing" is not "odpychająca", "odpychająca" is more like "repulsive". "Niezachęcająca" or sth?

2. "Gdyby Firefox miał(a) możliwość" - the "(a)" is not needed here.

3. "Telefon Blackberry lub inne urządzenie" should be "Telefon lub inne urządzenie Blackberry"

4. "użyła/eś" and similar should be written as "użyłaś/-eś" - one form of the word should be written in full before the slash, and the suffix of the other form should be prefixed with a dash.
Attachment #670597 - Flags: review?(marcoos+bmo) → review-
(Assignee)

Comment 6

6 years ago
Created attachment 671085 [details] [diff] [review]
corrected translation

Leszek, thank you for the comments. I changed the order of the suffixes, as you suggested. However, as you have not proposed a better alternative, I kept the forms with suffixes and slashes. I find it the most easily understandable for the users.

Marcoos, here is the patch with the suggested changes. Could you have one more look at it and tell me if it's fine now?
Attachment #670597 - Attachment is obsolete: true
Attachment #671085 - Flags: review?(marcoos+bmo)

Comment 7

6 years ago
Created attachment 671119 [details] [diff] [review]
Leszek's translation

To jest moja wersja tłumaczenia. Moim zdaniem lepiej oddająca sens tego badania.

Comment 8

6 years ago
Niezrozumiałe dla mnie jest pisanie o niuansach gramatyki języka polskiego po angielsku. To, jak sądzę, nie jest ciekawe dla osób posługujących się innymi językami. Popatrzcie na strony dotyczące tłumaczenia na język francuski – piszą po francusku. Co innego, gdy zwracam się, np. do Pascala – wtedy używam angielskiego.

@Pascal, Where we can find working survey page e.g. in English?
(Reporter)

Comment 9

6 years ago
@Leszek, AFAIK this survey won't be hosted online (at least not on a mozilla site)
(Assignee)

Comment 10

6 years ago
Created attachment 671663 [details]
the final patch

Leszek, thank you for your contributions. Here's a translation that merges the best of the two versions provided in the bug into one that should be just the best. Marcoos, could you review it just to be safe?
Attachment #671085 - Attachment is obsolete: true
Attachment #671119 - Attachment is obsolete: true
Attachment #671085 - Flags: review?(marcoos+bmo)
Attachment #671663 - Flags: review?(marcoos+bmo)
Comment on attachment 671663 [details]
the final patch

>Index: survey4.lang
>===================================================================
>--- survey4.lang	(revision 109888)
>+++ survey4.lang	(working copy)
>@@ -1,37 +1,37 @@
> ;Leverage Automatic Translation
>-Leverage Automatic Translation
>+Automatyczne usługi tłumaczeniowe
> 
> 
> ;Thinking about all web pages you browse, roughly how often do you encounter a page in a foreign language that you wish to read?
>-Thinking about all web pages you browse, roughly how often do you encounter a page in a foreign language that you wish to read?
>+Pomyśl o wszystkich odwiedzanych stronach internetowych. Jak często spotykasz strony w języku obcym, które chcesz przeczytać?
> 
> 
> ;Daily
>-Daily
>+Codziennie
> 
> 
> ;Several times a week
>-Several times a week
>+Kilka razy w tygodniu
> 
> 
> ;About once a week
>-About once a week
>+Raz w tygodniu
> 
> 
> ;About once every 2 weeks
>-About once every 2 weeks
>+Raz na dwa tygodnie
> 
> 
> ;About once a month
>-About once a month
>+Raz w miesiącu
> 
> 
> ;Less often
>-Less often
>+Rzadziej
> 
> 
> ;Never
>-Never
>+Nigdy
> 
> 
> ;I don't know
>@@ -39,91 +39,91 @@
> 
> 
> ;A potential new feature for Firefox is Automatic Translation. This is a built-in translation service for browsing foreign language websites. On your request, a page is translated automatically into your preferred language.
>-A potential new feature for Firefox is Automatic Translation. This is a built-in translation service for browsing foreign language websites. On your request, a page is translated automatically into your preferred language.
>+Jedną z potencjalnych nowych funkcji Firefoksa jest automatyczne tłumaczenie. To wbudowana usługa tłumaczeniowa ułatwiająca przeglądanie stron w językach obcych, które na żądanie byłyby tłumaczone na wybrany język.
> 
> 
> ;How appealing or unappealing is this service?
>-How appealing or unappealing is this service?
>+Czy taka usługa byłaby przydatna?
> 
> 
> ;Very appealing
>-Very appealing
>+Bardzo przydatna
> 
> 
> ;Quite appealing
>-Quite appealing
>+Dość przydatna
> 
> 
> ;Neither appealing nor unappealing
>-Neither appealing nor unappealing
>+Ani przydatna, ani nieprzydatna
> 
> 
> ;Quite unappealing
>-Quite unappealing
>+Dość nieprzydatna
> 
> 
> ;Very unappealing
>-Very unappealing
>+Bardzo nieprzydatna
> 
> 
> ;How likely would you be personally to use the Automatic Translation service in Firefox?
>-How likely would you be personally to use the Automatic Translation service in Firefox?
>+Jakie jest prawdopodobieństwo, że będziesz w Firefoksie używać usługi automatycznego tłumaczenia? 
> 
> 
> ;Very likely
>-Very likely
>+Bardzo duże
> 
> 
> ;Quite likely
>-Quite likely
>+Duże
> 
> 
> ;Neither likely nor unlikely
>-Neither likely nor unlikely
>+Ani duże, ani małe
> 
> 
> ;Quite unlikely
>-Quite unlikely
>+Małe
> 
> 
> ;Very unlikely
>-Very unlikely
>+Bardzo małe
> 
> 
> ;And what do you currently do when you encounter a page in a foreign language that you wish to read?
>-And what do you currently do when you encounter a page in a foreign language that you wish to read?
>+Co teraz robisz, gdy chcesz przeczytać stronę internetową w nieznanym tobie języku?
> 
> 
> ;Don't read it
>-Don't read it
>+Nie czytam jej
> 
> 
> ;Translate it myself (if you speak that language)
>-Translate it myself (if you speak that language)
>+Tłumaczę ją samodzielnie – jeśli znam dany język
> 
> 
> ;Use an online translation service
>-Use an online translation service
>+Korzystam z usług tłumaczeniowych w Internecie
> 
> 
> ;Open the page with another browser that does automatic translation
>-Open the page with another browser that does automatic translation
>+Otwieram stronę w innej przeglądarce, która ma wbudowaną usługę automatycznego tłumaczenia
> 
> 
> ;Something else
>-Something else
>+Robię coś innego
> 
> 
> ;You mentioned earlier you also use Chrome. When browsing in Firefox, if you encounter a page in a foreign language, do you tend to switch to Chrome in order to view it in your native language?
>-You mentioned earlier you also use Chrome. When browsing in Firefox, if you encounter a page in a foreign language, do you tend to switch to Chrome in order to view it in your native language?
>+Korzystasz również z przeglądarki Chrome. Czy zmieniasz przeglądarkę na Chrome, kiedy otwierasz w Firefoksie stronę w języku obcym, by móc skorzystać z automatycznego tłumaczenia?
> 
> 
> ;Always
>-Always
>+Zawsze
> 
> 
> ;Sometimes
>-Sometimes
>+Czasami
> 
> 
> ;No
>@@ -131,35 +131,35 @@
> 
> 
> ;I was not aware I could do this in Chrome
>-I was not aware I could do this in Chrome
>+Pierwszy raz słyszę, że przeglądarka Chrome ma taką możliwość
> 
> 
> ;Ask those using Firefox and another browser
>-Ask those using Firefox and another browser
>+Zapytajcie użytkowników Firefoksa i innych przeglądarek.
> 
> 
> ;You mentioned earlier you use Firefox and other browser(s). If the Automatic Translation service was available in Firefox, would this change how much you use Firefox?
>-You mentioned earlier you use Firefox and other browser(s). If the Automatic Translation service was available in Firefox, would this change how much you use Firefox?
>+Korzystasz z Firefoksa i innych przeglądarek. Jaki wpływ na częstotliwość używania przez ciebie Firefoksa miałaby obecność w nim funkcji automatycznego tłumaczenia stron?
> 
> 
> ;I would use Firefox much more than at present
>-I would use Firefox much more than at present
>+Zwiększyłaby się znacznie
> 
> 
> ;I would use Firefox a little more
>-I would use Firefox a little more
>+Zwiększyłaby się nieznacznie
> 
> 
> ;It would make no difference to how much I use Firefox
>-It would make no difference to how much I use Firefox
>+Nie uległaby zmianie
> 
> 
> ;I would use Firefox a little less
>-I would use Firefox a little less
>+Zmniejszyłaby się nieznacznie
> 
> 
> ;I would use Firefox much less than at present
>-I would use Firefox much less than at present
>+Zmniejszyłaby się znacznie
> 
> 
> ;Firefox for Android
>@@ -167,187 +167,187 @@
> 
> 
> ;Please think about any mobile devices you may use such as a smartphone or tablet. Which of the following do you use?
>-Please think about any mobile devices you may use such as a smartphone or tablet. Which of the following do you use?
>+Zastanów się nad używanymi przez ciebie urządzeniami mobilnymi, jak tablety i smartfony. Z których niżej wymienionych urządzeń korzystasz?
> 
> 
> # NOTE: Please change the hardware brands (HTC, Samsung) to whichever are most familiar as Android phone brands in your locale
> ;(Android is an operating system common on smartphones such as HTC, Samsung and has a little green robot logo)
>-(Android is an operating system common on smartphones such as HTC, Samsung and has a little green robot logo)
>+(Android to system operacyjny dla smartfonów, działający na urządzeniach wielu firm, m.in. HTC i Samsunga, a jego logo to mały, zielony robot)
> 
> 
> ;Apple iPhone, iPad or iPod Touch
>-Apple iPhone, iPad or iPod Touch
>+Apple iPhone, iPad lub iPod Touch
> 
> 
> ;Blackberry phone or other device
>-Blackberry phone or other device
>+Telefon lub inne urządzenie firmy Blackberry
> 
> 
> ;A phone or other device which uses Android (see note)
>-A phone or other device which uses Android (see note)
>+Telefon lub inne urządzenie z systemem operacyjnym Android
> 
> 
> ;Any other smartphone or mobile device
>-Any other smartphone or mobile device
>+Inny smartfon lub urządzenie mobilne
> 
> 
> ;None of the above
>-None of the above
>+Żadne z powyższych
> 
> 
> ;Before today, were you aware of Firefox for Android?
>-Before today, were you aware of Firefox for Android?
>+Czy Firefox na Androida był ci znany wcześniej?
> 
> 
> ;Yes, I definitely know what this is
>-Yes, I definitely know what this is
>+Tak, zdecydowanie wiem, co to jest
> 
> 
> ;Yes, I think so
>-Yes, I think so
>+Tak sądzę
> 
> 
> ;No, I was not aware of Firefox for Android
>-No, I was not aware of Firefox for Android
>+Nie, słyszę o Firefoksie na Androida po raz pierwszy
> 
> 
> ;Where did you first hear about Firefox on Android?
>-Where did you first hear about Firefox on Android?
>+Skąd wiesz o Firefoksie na Androida?
> 
> 
> ;Web search
>-Web search
>+Z wyszukiwarki internetowej
> 
> 
> ;Mozilla website
>-Mozilla website
>+Z witryna Mozilli
> 
> 
> ;Android app store
>-Android app store
>+Ze sklepu z aplikacjami na Androida
> 
> 
> ;From a friend, family member or colleague
>-From a friend, family member or colleague
>+Od znajomego, przyjaciela lub członka rodziny
> 
> 
> ;Newsletter or email
>-Newsletter or email
>+Z newslettera lub e-maila
> 
> 
> ;Article in the press, TV or radio
>-Article in the press, TV or radio
>+Z artykułu w prasie, z telewizji lub radia
> 
> 
> ;Other
>-Inne źródło
>+Z innego źródła
> 
> 
> ;I can't remember
>-I can't remember
>+Nie pamiętam
> 
> 
> ;And have you actually used Firefox on Android?
>-And have you actually used Firefox on Android?
>+Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się użyć Firefoksa na Androida?
> 
> 
> ;Yes, I use it regularly
>-Yes, I use it regularly
>+Tak, używam go regularnie
> 
> 
> ;Yes, I use it, but not very often
>-Yes, I use it, but not very often
>+Tak, ale używam go tylko czasami
> 
> 
> ;Yes, I did use it but not anymore
>-Yes, I did use it but not anymore
>+Kiedyś tak, ale już go nie używam
> 
> 
> ;No, I have not used it but I intend to in future
>-No, I have not used it but I intend to in future
>+Jeszcze nie, ale zamierzam go używać
> 
> 
> ;No, I have not used it at all
>-No, I have not used it at all
>+Nigdy
> 
> 
> ;Have you tried to install Firefox on Android on your Android device?
>-Have you tried to install Firefox on Android on your Android device?
>+Czy próbowałe/-aś kiedykolwiek zainstalować Firefoksa na Androida na swoim urządzeniu z tym systemem?
> 
> 
> ;Yes I tried to install it, but it was not compatible
>-Yes I tried to install it, but it was not compatible
>+Tak, ale Firefox na Androida nie był kompatybilny
> 
> 
> ;Yes I tried to install it, but had other issues
>-Yes I tried to install it, but had other issues
>+Tak, ale instalacja nie powiodła się z innych przyczyn
> 
> 
> ;No, I have not tried to install it
>-No, I have not tried to install it
>+Nie
> 
> 
> ;Approximately when did you first use or install Firefox on Android?
>-Approximately when did you first use or install Firefox on Android?
>+Orientacyjnie, kiedy po raz pierwszy zainstalowałeś/-łaś lub użyłeś/-aś Firefoksa na Androida?
> 
> 
> ;One month ago or less
>-One month ago or less
>+Miesiąc temu lub wcześniej
> 
> 
> ;1 to 3 months ago
>-1 to 3 months ago
>+Od 1 do 3 miesięcy temu
> 
> 
> ;3 to 6 months ago
>-3 to 6 months ago
>+Od 3 do 6 miesięcy temu
> 
> 
> ;6 months to a year ago
>-6 months to a year ago
>+Od 6 miesięcy temu do roku
> 
> 
> ;1 to 2 years ago
>-1 to 2 years ago
>+Od roku do 2 lat temu
> 
> 
> ;More than 2 years ago
>-More than 2 years ago
>+Ponad 2 lata temu
> 
> 
> ;How satisfied or dissatisfied are you with Firefox on Android?
>-How satisfied or dissatisfied are you with Firefox on Android?
>++Czy Firefox na Androida spełnia twoje oczekiwania?
> 
> 
> ;Extremely dissatisfied
>-Bardzo nie satysfakcjonuje
>+Zdecydowanie nie spełnia
> 
> 
> ;Dissatisfied
>-Niesatysfakcjonujący
>+Nie spełnia
> 
> 
> ;Somewhat dissatisfied
>-Trochę nie satysfakcjonuje
>+Częściowo nie spełnia
> 
> 
> ;Neither satisfied nor dissatisfied
>-Ani satysfakcjonuje, ani nie satysfakcjonuje
>+Ani spełnia, ani nie spełnia
> 
> 
> ;Somewhat satisfied
>-Trochę satysfakcjonuje
>+Częściowo spełnia
> 
> 
> ;Satisfied
>-Satysfakcjonujący
>+Spełnia
> 
> 
> ;Extremely satisfied
>-Bardzo satysfakcjonuje
>+Zdecydowanie spełnia
> 
> 
> ;Why do you say that?
>-Why do you say that?
>+Dlaczego?
> 
>
Attachment #671663 - Flags: review?(marcoos+bmo) → review+
r+ assuming you fix the following:

"witryna Mozilli" -> "witryny Mozilli"

-How satisfied or dissatisfied are you with Firefox on Android?
++Czy Firefox na Androida spel‚nia twoje oczekiwania?

Drop one of the pluses (the one in the file).
Sorry for comment 11, I have no idea how it happened. :/
(Assignee)

Comment 14

6 years ago
Thanks, fixed those and committed the translation in r110035
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 6 years ago
Resolution: --- → FIXED
v.
Status: RESOLVED → VERIFIED
(Reporter)

Comment 16

6 years ago
Thanks
(Assignee)

Comment 17

6 years ago
This bug is fixed but it still shows up on our web dashboard. Could we take it off?
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.