Closed Bug 806119 Opened 7 years ago Closed 7 years ago

[eo] etaj korektoj por Help-menuero

Categories

(Mozilla Localizations :: eo / Esperanto, defect)

x86
Linux
defect
Not set

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: bensberg, Unassigned)

Details

Attachments

(2 files, 1 obsolete file)

Attached patch fix some small mistranslations (obsolete) — Splinter Review
La titolo de "about:support" uzas la vorton "Informon",
sed poste parolas pri "Bazaj programaj informoj".  Pli
bonus uzi ĉiam la pluralon.

Ankaŭ, la reagordan kadreton diras "via nepraj informoj"
-- tie mankas "j", sed mi pensas ke "la" pli taŭgus ol "via",
kaj "agordoj" ol "informoj".  La aldonata flikaĵo faras
tiujn ŝanĝojn.

Cetere, la traduko de "agent" estas "aplikaĵo" kaj ne "agento".
Dankon Benno!  Pro tiu ĉi kaj la aliaj.

> La titolo de "about:support" uzas la vorton "Informon",
> sed poste parolas pri "Bazaj programaj informoj".  Pli
> bonus uzi ĉiam la pluralon.

En ordo.

> Cetere, la traduko de "agent" estas "aplikaĵo" kaj ne "agento".

Nu, la ĉefa trajto de "user agent" estas ke ĝi agas nome de la uzanto[1]. Pro tio la rekta traduko, kaj laŭ mi la plej bona estas "agento", kiu laŭ Revo[2] signifas: "Persono, kiu estas daŭre komisiita de iu por fari ion".  Tial la angla ne uzas "user program" aŭ "user client" aŭ "user application" sed "user agent".  Laŭ mi ne indas perdi la nuancon.

Vi ankaŭ forigis komon en la flikaĵo.  Mi scias ke por kelkaj personoj tiuj komoj, kvankam ĉefe stilaj, helpas pli bone legi la frazon.  Estis multaj flikaĵoj ĝuste por aldoni ilin.  Ĝis nun, se ili ne malhelpas, mi preferis ilin lasi, malgraŭ tio ke mia lingva sento ilin ne "postulas".

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/User_agent
[2] http://www.reta-vortaro.de/revo/art/agent.html#agent.0o
Flags: needinfo?(deletesoftware+moz)
Bone, mi lasis "Agento" kaj la komon tiel kiel ili estas.

(Mi tute ne komprenas 'hg' -- se mi rigardas en la historio,
la lasta ŝanĝo estas de "Versio de bibliotekoj" al "Versioj
de bibliotekoj", sed en la dosiero mem mi vidas ankoraŭ
"Versio".  Tial mi ĝin ŝanĝas en la ĉi tiu flikaĵo.)
Attachment #675871 - Attachment is obsolete: true
Attachment #676259 - Flags: review+
La flikaĵo estis en ordo. Ĝin mi aplikis al ĉiuj versioj senprobleme:

http://hg.mozilla.org/l10n-central/eo/rev/e3a6e3102579
http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/eo/rev/2a532e7756cb
http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-beta/eo/rev/bebe353e07a6

Dankon!
Status: UNCONFIRMED → RESOLVED
Closed: 7 years ago
Resolution: --- → FIXED
Pardonu, iel mi forgesis ĉi tiun parteton en la reviziita flikaĵo.
Attachment #677501 - Flags: review?(etrapani)
Attachment #677501 - Flags: review?(etrapani) → review+
Flags: needinfo?(deletesoftware+moz)
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.