Closed Bug 820798 Opened 8 years ago Closed 8 years ago

[eo] pli bonaj atingoklavoj por Paĝinformo

Categories

(Mozilla Localizations :: eo / Esperanto, defect)

x86
Linux
defect
Not set
normal

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: bensberg, Unassigned)

Details

Attachments

(1 file)

En la tabo "Sekureco" de la "Informo de paĝo" (kiu cetere pli bone
nomiĝus "Informo pri paĝo"), la atingoklavo por Vidi konservitajn
pasvortojn estas stranga 'W'.  Pli bonus 'v'.  Ĉar la atingoklavo
por "Vidi kuketojn" estas 'k', pli bonus ke ĝi por "Vidi atestilon"
estus 'a' anstataŭ 'V'.  La aldonata flikaĵo faras tiujn ŝanĝojn,
kaj ankaŭ kelkajn aliajn -- ekzemple, ĝi ŝanĝas la atingoklavo de
la tabo "Komunikrimedoj" de 'M' al 'K', tiel ĉiu tabo atingeblas
per sia unua litero (anstataŭ 'Ĝ' 'G' uziĝas).
Attachment #691306 - Flags: review?(etrapani)
Attachment #691306 - Flags: review?(etrapani) → review+
Status: UNCONFIRMED → RESOLVED
Closed: 8 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.