If you think a bug might affect users in the 57 release, please set the correct tracking and status flags for Release Management.

Firefox 21 beta - nepřeložené texty (adresní řádek a možnosti)

RESOLVED FIXED

Status

Mozilla Localizations
cs / Czech
RESOLVED FIXED
5 years ago
4 years ago

People

(Reporter: MikkCZ, Assigned: Pavel Franc - Mozilla.cz)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
Build ID: 20130401192816Actual results:

1) V adresní řádku se zobrazuje text "Search or enter address".

2) V "Možnosti -> Soukromí" nejsou přeložené texty v Sledování.
Obojí vidím v repository přeloženo.
Již je přeloženo.
Status: UNCONFIRMED → RESOLVED
Last Resolved: 4 years ago
Resolution: --- → FIXED
Ve FF24b5 zůstává stále v angličtině. Navíc jsem si všiml nadpisu ouška Certificates v Možnosti -> Rozšířené.
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.