Firefox OS Kolejne błędy w pliku homescreen.properties

RESOLVED FIXED

Status

RESOLVED FIXED
5 years ago
5 years ago

People

(Reporter: leszekz, Assigned: stef)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Reporter)

Description

5 years ago
Kolejne niewłaściwe tłumaczenie:
Oryginał:
Connect to the internet to get apps for {{query}}

- Połącz się z siecią, aby pobrać aplikacje dla „{{query}}”
+ Połącz się z internetem, aby pobrać aplikacje dla „{{query}}”

Oryginał:
Connect to the internet to get even more apps for {{query}}

- Połącz się z siecią, aby pobrać nawet więcej aplikacji dla „{{query}}”
+ Połącz się z internetem, aby pobrać jeszcze więcej aplikacji dla „{{query}}”

Komentarz:
Jak już pisałem w innym zgłoszeniu, podczas tłumaczenia trzeba uważać na kontekst. To jest polska wersja interfejsu systemu operacyjnego dla telefonu komórkowego. Dla użytkownika telefonu słowo „sieć” kojarzy się najpierw z siecią komórkową, a dopiero w dalszej kolejności może, ale nie musi, kojarzyć się z siecią Internet. W oryginale to uwzględniono pisząc „internet”, ale tłumacz, chyba trzymając się jakiś dziwnych zasad, aby w języku polskim nazywać internet, który obecnie nawet przez językoznawców języka polskiego jest już uznawany jako medium, „siecią”. Jeśli ktoś się upiera, by tak nazywać internet, to niech przynajmniej nazywa to medium, tak jak zaleca SJP PWN „Web”, czyli „sieć Web”. Czy „internet” pisać dużą literą, czy małą, to inna kwestia. Obecnie językoznawcy skłaniają się, by pisać dużą literą, gdy jest mowa o sieci Internet – nazwa własna – a małą, gdy jest mowa o medium. WWW nie jest jednoznaczne z siecią Internet, ale w Polsce WWW od początku zaczęto nazywać internetem, chociaż nie powinno tak być. No cóż – stało się uzusem i najwięksi ortodoksi nazewnictwa już tego nie zmienią, dlatego w SJP PWN ten wyraz jest pisany zarówno dużą, jak i małą literą. Ostatnio coraz częściej spotyka się tłumaczenie słowa „Web”, które amerykanie zaczęli używać ze względów estetycznych zamiast WWW, jako „Sieć”. Ponieważ w Polsce jako tłumaczenie słów „net”, „network”, „web” używa się tylko „sieć” trudno jest odróżnić, o który oryginał chodzi. Sprawia to trochę problemów w tłumaczeniu, ale trzeba w tym przypadku liczyć na inteligencję tłumacza.
Kolejna sprawa, to tłumaczenie „even more” na „nawet więcej”. Tak przetłumaczone w tym zdaniu nie ma najmniejszego sensu. Nawet mechaniczny tłumacz Google tłumaczy to jako „jeszcze więcej”.
(Assignee)

Comment 1

5 years ago
Issues with polish localization please report on http://bugs.aviary.pl and on bugzilla.mozilla.org please use english, not polish.
(Assignee)

Comment 2

5 years ago
http://hg.mozilla.org/gaia-l10n/pl/rev/8b5945d9fe0e
http://hg.mozilla.org/releases/gaia-l10n/v1_0_1/pl/rev/8e6d54e89272
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 5 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.