Firefox OS Propozycje zmian w Ustawienia -> Ustawienia hotspotu

RESOLVED WORKSFORME

Status

Mozilla Localizations
pl / Polish
RESOLVED WORKSFORME
5 years ago
5 years ago

People

(Reporter: Leszek Zyczkowski, Assigned: stef)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Reporter)

Description

5 years ago
W wyborze sposobu zabezpieczenia sieci jest:

- otwarta
+ Niezabezpieczona

To są ustawienia bezpieczeństwa i w tym przypadku „open” oznacza „niezabezpieczona”. Dużą literą, bo wizualnie pasuje do nazw protokołów, które mają symbole pisane dużymi literami.
(Assignee)

Comment 1

5 years ago
Issues with polish localization please report on http://bugs.aviary.pl and on bugzilla.mozilla.org please use english, not polish.
(Assignee)

Comment 2

5 years ago
„Niezabezpieczona” doesn't fit and for me "open" is better then "unsecured" but if you think differently, I'd suggest filling a bug to change en-US string.
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 5 years ago
Resolution: --- → WORKSFORME
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.