Firefox OS Propozycje zmian w Ustawienia -> Klawiatura

RESOLVED WORKSFORME

Status

Mozilla Localizations
pl / Polish
RESOLVED WORKSFORME
5 years ago
5 years ago

People

(Reporter: Leszek Zyczkowski, Assigned: stef)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Reporter)

Description

5 years ago
- Wibrująca
+ Wibracje

- Wydająca dźwięki
+ Dźwięk kliknięcia

- Sugerująca słowa
+ Sugerowanie słów

IMHO klawiatura nie wibruje – wibruje urządzenie, nie wydaje dźwięków – dźwięki wydaje urządzenie po dotknięciu symboli liter na klawiaturze ani nie sugeruje słów – słowa sugeruje urządzenie.
(Assignee)

Comment 1

5 years ago
Issues with polish localization please report on http://bugs.aviary.pl and on bugzilla.mozilla.org please use english, not polish.
(Assignee)

Comment 2

5 years ago
(In reply to Leszek Zyczkowski from comment #0)
> IMHO klawiatura nie wibruje – wibruje urządzenie, nie wydaje dźwięków –
> dźwięki wydaje urządzenie po dotknięciu symboli liter na klawiaturze ani nie
> sugeruje słów – słowa sugeruje urządzenie.

Keyboard and user actions on it ,are the only reason for device to make sound, vibrate or suggest word and the current form plays nicely with header. That said I don't think either version is significantly better, so it stays as it is now.
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 5 years ago
Resolution: --- → WORKSFORME
(Reporter)

Comment 3

5 years ago
(In reply to Stefan Plewako [:stef] from comment #2)
> (In reply to Leszek Zyczkowski from comment #0)
> > IMHO klawiatura nie wibruje – wibruje urządzenie, nie wydaje dźwięków –
> > dźwięki wydaje urządzenie po dotknięciu symboli liter na klawiaturze ani nie
> > sugeruje słów – słowa sugeruje urządzenie.
> 
> Keyboard and user actions on it ,are the only reason for device to make
> sound, vibrate or suggest word and the current form plays nicely with
> header. That said I don't think either version is significantly better, so
> it stays as it is now.

No cóż, chyba nie będę już zgłaszał błędów, skoro ewidentne uchybienia i przypisywanie działania elementom, które nigdy takich działań nie wykonują jest OK.
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.