[MDC] Přeložit důležité články odkazované z Firefox Marketplace Developer Hub

RESOLVED WONTFIX

Status

Mozilla Localizations
cs / Czech
RESOLVED WONTFIX
4 years ago
4 years ago

People

(Reporter: MikkCZ, Assigned: Pavel Franc - Mozilla.cz)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

Z https://marketplace-dev.allizom.org/developers/ je odkazováno několik článků na MDN - po dokončení překladu Developer Hubu bychom se měli podívat i na ně.
Depends on: 561555
Nepřekládal bych. IMHO je to nad naše možnosti to přeložit a dále *udržovat* v aktuální podobě.
Status: UNCONFIRMED → RESOLVED
Last Resolved: 4 years ago
Resolution: --- → WONTFIX
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.