Closed Bug 1105694 Opened 9 years ago Closed 9 years ago

[cs] Nekonzistentní nebo nejasné řetězce Firefox Hello

Categories

(Mozilla Localizations :: cs / Czech, defect)

defect
Not set
normal

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: mstanke, Assigned: JasnaPaka)

Details

Při překládání https://localize.mozilla.org/cs/loop/ byla spousta řetězců shodných s HG repositáři, ale několik řetězců mi nebylo jasných nebo nebyly konzistentní. Nechal jsem tedy na Verbatimu zatím bez překladu.

Rejoin - Opětovné připojení/Znovu připojit (http://transvision.mozfr.org/?recherche=Rejoin&repo=central&sourcelocale=en-US&locale=cs&search_type=strings)

Retry - Opakovat/Znovu (http://transvision.mozfr.org/?recherche=Retry&repo=central&sourcelocale=en-US&locale=cs&search_type=strings)

Privacy notice - Poznámka k soukromí/Zásady ochrany soukromí (http://transvision.mozfr.org/?recherche=Privacy+notice&repo=central&sourcelocale=en-US&locale=cs&search_type=strings)

Other: - Jiné:/Další: (http://transvision.mozfr.org/?recherche=Other%3A&repo=central&sourcelocale=en-US&locale=cs&search_type=strings)

Start a conversation - Začít konverzaci/Zahájit konverzaci (http://transvision.mozfr.org/?recherche=Start+a+conversation&repo=central&sourcelocale=en-US&locale=cs&search_type=strings)

Sorry - Omlouváme se/Je nám líto (http://transvision.mozfr.org/?recherche=Sorry&repo=central&sourcelocale=en-US&locale=cs&search_type=strings)
IMO "Je nám líto" je lepší.

Are you sure? - Jste si jisti?/Jste si jist(a)? (http://transvision.mozfr.org/?recherche=Are+you+sure%3F&repo=central&sourcelocale=en-US&locale=cs&search_type=strings)
Navazuje i na naši dřívější e-mailovou konverzaci na toto téma.

Mute your video - Ztlumit video, Unmute your video - Zrušit ztlumení videa (http://transvision.mozfr.org/?recherche=Mute+your+video&repo=central&sourcelocale=en-US&locale=cs&search_type=strings)
Video se ztlumí, nebo vypne?
Něco jsem upravil.

"Sorry - Omlouváme se/Je nám líto" - zde mi to přišlo sjednocovat docela zbytečné, ale pokud máš jiný názor, klidně to realizuj. Je to napříč aplikací. 

http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/rev/1e7c3d1e7a50
Status: NEW → RESOLVED
Closed: 9 years ago
Resolution: --- → FIXED
OK. Na Verbatim jsem to již doplnil.
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.