Closed Bug 316683 Opened 16 years ago Closed 16 years ago

Dutch (nl) translation of Firefox/Thunderbird 1.5 RC2

Categories

(Mozilla Localizations :: nl / Dutch, defect)

x86
All
defect
Not set
normal

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: mad_maks, Unassigned)

Details

Attachments

(6 obsolete files)

Meld hier de (taal)fouten die u vind in 1.5 RC2
Weet niet of deze bug nog veel zin heeft maar ik ben er blij mee. Bijgevoegde patch bevat de laatste zaken die me nog dwars zaten. Het gaat dan voornamelijk om dubbele en daardoor soms (plm. 4x) niet-werkende access keys in TB en waarschijnlijk 1 in de installer. De keys lijken me nog het meest belangrijk; in iets mindere mate maar toch ook de strings in het junk-deel, voor het geval er een keuze gemaakt moet worden.

Noot: met searchbar.properties is net zoiets aan de hand als met addressbook.properties (formaat/linefeeds). Voor de werking wellicht niet ernstig, misschien wel voor de patch, die is gemaakt t.o.v. correct formaat.

Uitleg/motivatie/bespreken graag via IRC.
 # LOCALIZATION NOTES(verboseFolderFormat): %1$S is folder name, %2$S is server name
-verboseFolderFormat=%1$S op %2$S
+verboseFolderFormat=%1$S in %2$S

Je zegt toch ‘op de server’, niet ‘in de server’?
(In reply to comment #2)
>  # LOCALIZATION NOTES(verboseFolderFormat): %1$S is folder name, %2$S is server
> name
> -verboseFolderFormat=%1$S op %2$S
> +verboseFolderFormat=%1$S in %2$S
> 
> Je zegt toch ‘op de server’, niet ‘in de server’?
> 
Letterlijk gezien natuurlijk. Het gaat er hier echter om dat op locaties voor mailmappen consistent wordt gesproken over 'map x in map y'. Op dit moment is dat niet zo, zelfs in hetzelfde venster (zie 'op' achter 'Anders'). In het Engels gebruikt men in TB voor de mappen ook 'on' (=smokkelen?) en valt dit verschil niet zo op. Zouden we in het Nederlands hetzelfde doen dan betekent dat overal 'op'. Aangezien het in TB eigenlijk altijd om mappen gaat, die ook meestal niet zijn vernoemd naar de provider- of servernaam is overal 'in' m.i. het meest logisch. Een alternatief is het gebruik van 'onder', maar dat heeft niet mijn voorkeur en ook grotere gevolgen voor de tekst.

Besproken met Hendrik en ok.
De patch heb ik in ieder geval toegepast op de trunk, ik heb goede hoop dat we het mailgedeelte nog kunnen toepassen op de branch, even gedult nog.
Attachment #203281 - Flags: approval-l10n?
Attached patch mail only patch (obsolete) — Splinter Review
This is the mail part of the previous patch, mainly wrong acces keys
Attachment #203281 - Attachment is obsolete: true
Attachment #203903 - Flags: approval-l10n?
Attachment #203281 - Flags: approval-l10n?
(In reply to comment #5)
> Created an attachment (id=203903) [edit]
> mail only patch
> 
> This is the mail part of the previous patch, mainly wrong acces keys

Ik zie dat de wijzigingen voor de editor-bestanden er niet in zitten. Klopt dat? Ondanks dat deze in een andere map zitten zijn de wijzigingen toch allemaal voor mail? Ook de kleine k voor kopiëren in feed-properties.dtd is weggelaten, maar dat is wellicht opzet?
Attachment #203903 - Flags: approval-l10n? → approval-l10n+
(In reply to comment #6)
> (In reply to comment #5)
> > Created an attachment (id=203903) [edit]
> > mail only patch
> > 
> > This is the mail part of the previous patch, mainly wrong acces keys
> 
> Ik zie dat de wijzigingen voor de editor-bestanden er niet in zitten. Klopt
> dat? 
ik zal daar nog een keer naar kijken.

Ondanks dat deze in een andere map zitten zijn de wijzigingen toch
> allemaal voor mail? Ook de kleine k voor kopiëren in feed-properties.dtd is
> weggelaten, maar dat is wellicht opzet?
> 
oeps bij het maken van de nieuwe patch is die weggevallen, ik zal zorgen dat die wel meekomt.
(In reply to comment #7)

Misschien een idee om de 3 in bug 289795 besproken gevallen van '8-bits' ook nog mee te nemen, mits dit geen problemen geeft? ;) (zonder karakters->tekens)

Comment on attachment 203903 [details] [diff] [review]
mail only patch

patch is toegepast on de branch
This contains recent changes in /editor files that were stripped from att 203281 and a few others, and contains many and possibly all remaining access key fixes for TB 1.5.

A few other key fixes in /messenger files were added, as well as string changes. Most of them have been discussed recently or even some time ago (like bits/tekens/gegevens/onderdelen/regels/staat/uiterlijk), some got my attention by user complaints and personal opinion (junk marking), and a few had not been implemented yet (log files). The remaining ones simply slipped from and popped back into mind when admiring the FF installer doing its work.. A few tab<>space conversions, full stops and case sensitivity key edits may occur wherever more important changes to the file were made.

Concerning value: no doubt about the access keys; this would eliminate the long-standing duplicates causing them to malfunction, when applicable. Some string changes could easily be 'merged' into the /editor files, some keys simply are in /messenger files. Other string changes make recent l10n (bug) discussions more useful for the 1.5 release and less work is to be done for the trunk. No risks are taken anywhere as all changes are an improvement IMO and have been used locally for about a week. Neither should any new strings result in window panes being too small as they are all less wide where this could happen.

Pike may remember me talking about this patch last tuesday.
Attachment #204797 - Flags: approval-l10n?
Hi,

Currently, downloading the Dutch dictionary is troublesome. We can’t package it by default because it’s GNU licensed. So, we link to it from Thunderbird’s startup page. However, that link opens in Firefox, and prompts with a Firefox install dialog. This is very bad.

This patch fixes that situation, and directly installs the dictionary into Thunderbird. It’s a small script was originally created by the sv-SE localisation team, and is also used by the Russian localisation and probably some others as well.

I think it is really important that we have this in Thunderbird 1.5.

In addition to that, I’ve changed the link to mozdev in the same file to http://www.mozilla.com/thunderbird/dictionaries.html. This mozilla.com page is also linked when choosing ‘get more dicts’ in the spellcheck dialog, and I think we should be consistent with that here. I also think linking to mozilla.com is preferred.

With regard to that last change, I really think we should be providing a Dutch localised version of that page, but I guess that’s of later concern.


~Grauw
Attachment #204903 - Flags: approval-l10n?
Attachment #204903 - Attachment description: T → Let TB install NL dictionary directly
The previous patch had an error.

I have tested this new patch in my Thunderbird NL install.


~Grauw
Attachment #204903 - Attachment is obsolete: true
Attachment #204903 - Flags: approval-l10n?
Attachment #204904 - Flags: approval-l10n?
Comment on attachment 204797 [details] [diff] [review]
Remaining keys from above and last edits

grauw please ask first for a review, Gert-paul or me set the approval flag.
Attachment #204797 - Flags: approval-l10n? → review?(bugzilla)
Attachment #204904 - Flags: approval-l10n? → review?(bugzilla)
Ok, I wasn’t aware of the process.
Comment on attachment 204797 [details] [diff] [review]
Remaining keys from above and last edits

We would like to apply this patch before the trademarkreview of Tb 1.5.
See comment #10 for the explanation
Attachment #204797 - Flags: review?(bugzilla)
Attachment #204797 - Flags: review+
Attachment #204797 - Flags: approval-l10n?
Comment on attachment 204904 [details] [diff] [review]
Let TB install NL dictionary directly (fixed)

er komt een nieuwe patch voor de start.dtd om aan de trademark eisen te voldoen.
Attachment #204904 - Flags: review?(bugzilla) → review-
This pach is the result of http://wiki.mozilla.org/L10n:Thunderbird_Trademark_Review

the redirect request is in bug 319676
Attachment #204904 - Attachment is obsolete: true
Attachment #205384 - Flags: approval-l10n?
Attachment #205384 - Flags: approval-l10n? → approval-l10n+
Attachment #204797 - Flags: approval-l10n? → approval-l10n+
Comment on attachment 205384 [details] [diff] [review]
patch to match the trademark requirements

toegepast op branch en trunk
Attachment #205384 - Attachment is obsolete: true
Comment on attachment 204797 [details] [diff] [review]
Remaining keys from above and last edits

toegepast op de branch, was al toegepast in de trunk
Attachment #204797 - Attachment is obsolete: true
Comment on attachment 203903 [details] [diff] [review]
mail only patch

is al toegepast
Attachment #203903 - Attachment is obsolete: true
Na het updaten van Thunderbird, waar ik een melding van kreeg, stond er na het herstarten het volgende in het Help menu:

Thunderbird 1.5 downloaden (C)...

De shortcut key is hier dus onjuist.


~Grauw
(In reply to comment #21)
> 
> Thunderbird 1.5 downloaden (C)...
> 
> De shortcut key is hier dus onjuist.

Dit heeft denk ik iets te maken met de eerdere reden tot wijziging van C naar O. Gebruik je wel het meest recente taalbestand?

Overigens had Gert-Paul nog een paar missende infinitieven ontdekt en ik zag ook nog iets dergelijks, dus als de C gefixt moet worden (dit lijkt me kritisch) kan dat er wellicht mooi bij.
Status: NEW → RESOLVED
Closed: 16 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.