Closed Bug 453297 Opened 16 years ago Closed 12 years ago

l10n-central/nl Firefox

Categories

(Mozilla Localizations :: nl / Dutch, defect)

defect
Not set
normal

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: mad_maks, Unassigned)

Details

Attachments

(7 obsolete files)

Dit is de nieuwe bug voor het werk aan Firefox 3.1 in mercurial
Zie voor de veranderingen die ik maak http://hg.mozilla.org/l10n-central/nl/
Summary: l1on-central/nl Firefox → l10n-central/nl Firefox
Controle op recente wijzigingen voor FF/toolkit sinds 3.0 (incl att. 342628), kleine overige foutjes en lichte optimalisatie.
Comment on attachment 344212 [details] [diff] [review]
Correcties en wijzigingen t/m 22-10-08

toegepast
Attachment #344212 - Attachment is obsolete: true
Depends on: 468309
We gaan voor Firefox 3.1 verder in bug 468309, deze bug is voor firefox 3.2 (de "trunk")
No longer depends on: 468309
Dit is de bug voor firefox.next
Maaren, ik ben momenteel bezig met het bijwerken van central voor firefox 4 voor de volgende beta die waarschijnlijk volgende week uitkomt. Ben jij van plan om aan de sync bestanden te werken deze week?

p.s. https://l10n-stage-sj.mozilla.org/shipping/dashboard?locale=nl&tree=fx40x voor de strings die missen.

p.s.2 binnenkort wordt er een aparte tak gemaakt voor firefox 4 en is central weer voor firefox.next. ik zal dat hier melden.
Tim, ik begin nu aan een nieuw schooljaar, dus het is wat druk.

Ik was van plan dezen zo vlug mogelijk te doen.
Laat zeggen, dat als ik ze donderdag avond niet gepost heb, dan zal het niet voor deze week zijn.

Ik kan ook niets beloven, als je je mijn problemen van vorige keer herinnert.
Ik had toen alles opgeschreven wat ik gehoord heb, en zal proberen deze keer geen verkeerde bestanden door te sturen... :)
Attachment #500225 - Flags: review?(bugzilla)
Comment on attachment 500225 [details] [diff] [review]
Controle vanaf Fx3.6, map /browser

toegepast, http://hg.mozilla.org/l10n-central/nl/rev/ff432c685a4d

bedankt
Attachment #500225 - Attachment is obsolete: true
Attachment #500225 - Flags: review?(bugzilla)
Comment on attachment 500509 [details] [diff] [review]
Controle vanaf Fx3.6, overig (geen /toolkit)

toegepast, http://hg.mozilla.org/l10n-central/nl/rev/1d7b3e3ccbfd

en de beste wensen voor 2011
Attachment #500509 - Attachment is obsolete: true
Herstelt een ongezien foutje in een vorige patch en wat andere zaken die ik nog in een tekstbestand had staan.
Attached patch Correcties t/m 27-02 (obsolete) — Splinter Review
… en enkele andere toevallig aangetroffen onjuistheden.

Tim, zou je toegepaste patches (zoals 500543 en 501420) obsolete willen maken? Dit scheelt ons uiteraard wat zoekwerk en verbetert het overzicht.
Verder zou het fijn zijn als 507744 niet een maand in de wacht stond, o.a. om dezelfde reden. ;)
Sorry om de een of andere reden heb ik de bugmail over de patches gemist. Als ik morgen thuis ben zal ik ze toepassen (na de review)
Attachment #500543 - Attachment is obsolete: true
Attachment #501420 - Attachment is obsolete: true
Comment on attachment 507744 [details] [diff] [review]
Access keys en enkele andere zaken

toegepast: http://hg.mozilla.org/l10n-central/nl/rev/7ba653063aef
Attachment #507744 - Attachment is obsolete: true
Comment on attachment 515477 [details] [diff] [review]
Correcties t/m 27-02

toegepast: http://hg.mozilla.org/l10n-central/nl/rev/9b2f644ccb38
Attachment #515477 - Attachment is obsolete: true
Deze bug is nu voor verbeteringen aan Firefox 8
we werken nu voornamelijk in aurora bug 653758 dus ik sluit deze bug
Status: NEW → RESOLVED
Closed: 12 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.

Attachment

General

Creator:
Created:
Updated:
Size: