Vytvořit stránku o KompoZeru a nabízet ho ke stažení

VERIFIED FIXED

Status

VERIFIED FIXED
9 years ago
9 years ago

People

(Reporter: JasnaPaka, Assigned: JasnaPaka)

Tracking

Details

(URL)

(Assignee)

Description

9 years ago
Editor KompoZer (http://kompozer.net/) je nástupce NVU. Byl bych rád, kdyby vznikla stránka o něm a byl na webu nabízen ke stažení.
(Assignee)

Comment 1

9 years ago
Hotovo.

--> FIXED
Assignee: nobody → pcvrcek
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 9 years ago
Resolution: --- → FIXED

Comment 2

9 years ago
Na stránce http://www.mozilla.cz/stahnout/kompozer/ přidat poznámku o způsobu stažení CS lokalizačního balíčku.
Status: RESOLVED → REOPENED
Resolution: FIXED → ---
(Assignee)

Comment 3

9 years ago
Vyřešil jsem to tak, že jsem to zazipoval a dal k nám na server.

--> FIXED
Status: REOPENED → RESOLVED
Last Resolved: 9 years ago9 years ago
Resolution: --- → FIXED

Comment 4

9 years ago
Vporadku

--> VERIFIED
Status: RESOLVED → VERIFIED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.