Closed Bug 614938 Opened 9 years ago Closed 2 years ago

Duplicate accesskeys in Firefox-eo.4.0b8pre.20101126030319.Linux according to Mozmill accesskeys test

Categories

(Mozilla Localizations :: eo / Esperanto, defect)

x86
Linux
defect
Not set

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: Aleksej, Unassigned)

Details

(Whiteboard: [MozmillTestday])

Attachments

(4 files, 14 obsolete files)

15.77 KB, patch
etrapani
: review+
Details | Diff | Splinter Review
4.20 KB, patch
etrapani
: review+
Details | Diff | Splinter Review
2.19 KB, patch
Details | Diff | Splinter Review
3.55 KB, patch
Details | Diff | Splinter Review
Firefox-eo.4.0b8pre.20101126030319.Linux

Mozmill 1.5.1 with http://hg.mozilla.org/qa/mozmill-tests/file/9ece7a033bfe/firefox/l10nTests/testAccessKeys/test1.js

fail :: jum.assert
function: jum.assert
value: false
comment: accessKey: l found in string's: [id: (id is undefined), label: Elekti unu aŭtomate], [id: viewCRLButton, label: Listoj de senvalidigado]
fail :: jum.assert
function: jum.assert
value: false
comment: accessKey: e found in string's: [id: ask, label: Demandi al mi kion mi volas fari], [id: automatic, label: Aŭtomate elŝuti kaj instali la ĝisdatigon]
fail :: jum.assert
function: jum.assert
value: false
comment: accessKey: r found in string's: [id: (id is undefined), label: Sen retperanto], [id: (id is undefined), label: Aŭtomate eltrovi la agordojn de retperantoj por tiu ĉi reto]
fail :: jum.assert
function: jum.assert
value: false
comment: accessKey: k found in string's: [id: searchStartTyping, label: Serĉi tekston kiam mi komencas tajpi], [id: alwaysCheckDefault, label: Ĉiam kontroli ĉe la eko ĉu Minefield estas la ĉefa retumilo], [id: checkDefaultButton, label: Kontroli nun]
fail :: jum.assert
function: jum.assert
value: false
comment: accessKey: f found in string's: [id: removePermission, label: Forigi retejon], [id: (id is undefined), label: Fermi]
fail :: jum.assert
function: jum.assert
value: false
comment: accessKey: e found in string's: [id: addonExceptions, label: Esceptoj…], [id: passwordExceptions, label: Esceptoj…]
fail :: jum.assert
function: jum.assert
value: false
comment: accessKey: f found in string's: [id: removeCookies, label: Forigi kuketojn], [id: (id is undefined), label: Fermi]
fail :: jum.assert
function: jum.assert
value: false
comment: accessKey: s found in string's: [id: (id is undefined), label: (label is undefined)], [id: (id is undefined), label: (label is undefined)]
fail :: jum.assert
function: jum.assert
value: false
comment: accessKey: p found in string's: [id: (id is undefined), label: (label is undefined)], [id: useDocumentFonts, label: Permesi al paĝoj elekti proprajn tiparojn anstataŭ tiujn kiujn mi elektis supre]
fail :: jum.assert
function: jum.assert
value: false
comment: accessKey: e found in string's: [id: (id is undefined), label: (label is undefined)], [id: (id is undefined), label: (label is undefined)], [id: (id is undefined), label: (label is undefined)]
fail :: jum.assert
function: jum.assert
value: false
comment: accessKey: m found in string's: [id: moveResizeWindows, label: Movi aŭ ŝanĝi la grandon de ekzistantaj fenestroj], [id: disableContextMenus, label: Malaktivigi aŭ anstataŭigi menuojn de kunteksto]
fail :: jum.assert
function: jum.assert
value: false
comment: accessKey: e found in string's: [id: popupPolicyButton, label: Esceptoj…], [id: (id is undefined), label: Esceptoj…], [id: advancedJSButton, label: Sperta…], [id: advancedFonts, label: Sperta…]
fail :: jum.assert
function: jum.assert
value: false
comment: accessKey: m found in string's: [id: warnCloseMultiple, label: Atentigi min antaŭ ol fermi plurajn foliojn], [id: warnOpenMany, label: Averti min se malfermado de pluraj folioj povus malrapidigi Minefield]
fail :: jum.assert
function: jum.assert
value: false
comment: accessKey: p found in string's: [id: (id is undefined), label: (label is undefined)], [id: useBookmark, label: Uzi legosignon]
fail :: jum.assert
function: jum.assert
value: false
comment: accessKey: l found in string's: [id: useCurrent, label: Uzi la nunan paĝon], [id: chooseFolder, label: Esplori…]
fail :: jum.assert
Attached image la agordpanelo "Ĉefaj" (obsolete) —
Attached image la agordpanelo "Folioj" (obsolete) —
Attached image la agordpanelo "Enhavo" (obsolete) —
Attached image agordfenestro pri tiparoj (obsolete) —
Attached image Cookies-administrilo (obsolete) —
Attached image la agordpanelo "Sekureco" (obsolete) —
Attached image agordoj pri retperantoj (obsolete) —
Attachment #493394 - Attachment description: la agordpanelo "Spertaj" → la agordpanelo "Spertaj", folio "Ĝenerala"
Attachment #493385 - Attachment description: la panelo "Ĉefaj" → la agordpanelo "Ĉefaj"
Summary: Duplicate or missing accesskeys in Firefox-eo.4.0b8pre.20101126030319.Linux according to Mozmill accesskeys test → Duplicate accesskeys in Firefox-eo.4.0b8pre.20101126030319.Linux according to Mozmill accesskeys test
Whiteboard: MozmillTestday → [MozmillTestday]
Attached image la agordpanelo "Privateco" (obsolete) —
ERROR | Test Failure: {"function": "jum.assert", "comment": "accessKey: e found in string's: [id: rememberDownloads, label: Memori mian el\u015dutan historion], [id: cookieExceptions, label: Esceptoj\u2026]", "value": false}
Attachment #572860 - Flags: review?(eduardo)
Comment on attachment 572860 [details] [diff] [review]
Solvo de konfliktoj ĉie krom sur 3 paĝoj.

Ĉi tiu flikaĵo korektas ĉiujn aŭtomate trovatajn konfliktojn en Aŭrora, krom kelkaj sur 3 paĝoj (Tiparoj, Privateco, Spertaj→Ĝisdatigi).
Assignee: nobody → deletesoftware+moz
Attachment #493385 - Attachment is obsolete: true
Status: NEW → ASSIGNED
Attachment #572860 - Flags: review?(eduardo) → review-
Attachment #493386 - Attachment is obsolete: true
Attachment #493387 - Attachment is obsolete: true
Attachment #493388 - Attachment is obsolete: true
Attachment #493389 - Attachment is obsolete: true
Attachment #493390 - Attachment is obsolete: true
Attachment #493391 - Attachment is obsolete: true
Attachment #493393 - Attachment is obsolete: true
Attachment #493394 - Attachment is obsolete: true
Attachment #493395 - Attachment is obsolete: true
Attachment #493396 - Attachment is obsolete: true
Attachment #493397 - Attachment is obsolete: true
Attachment #493424 - Attachment is obsolete: true
Attachment #572860 - Attachment is obsolete: true
Attachment #572899 - Flags: review?
Attachment #572899 - Flags: review? → review+
Flikaĵo aplikita al aurora:

http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/eo/rev/d4c12b0c0a03

Dankon!
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Closed: 8 years ago
Resolution: --- → FIXED
Mankas ankoraŭ tri paĝoj, mi malfermas denove.
Status: RESOLVED → REOPENED
Resolution: FIXED → ---
Ĉi tiu (netestita) flikaĵo por Beta forigas konfliktojn kaj alie plibonigas la klavojn sur tiuj tri paĝoj.
Attachment #578259 - Flags: review?(etrapani)
Attachment #578259 - Flags: review?(etrapani) → review+
Mi flikis betan:

http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-beta/eo/rev/a5dd7ca8deba

Bonvolu kontroli, se ĉio estas en ordo en beta mi flikos ankaŭ auroran kaj central.
Beta 6 montris, ke restas du konfliktoj (“r” pro la korekto kaj “e” estinta). Kion fari (Aŭrora restas ankoraŭ neflikita)?
Mi ĵus flikis Aŭroran (kiu tre baldaŭ iĝos beta)

http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/eo/rev/22a99b7adaed
(Bv kontroli atente, ĉar mi ne estas tre atenta hodiaŭ)
Attachment #582831 - Flags: review?(etrapani)
Solvas ankaŭ nove enkondukitan konflikton. Mi pensis pri anstataŭa ŝanĝo de la klavo por «Aŭtomate …» al «i», sed ĝi ŝajnis esti pli grava, ol tiu pri aldonaĵoj.
Attachment #582833 - Flags: review?(etrapani)
Por beta jam estis tro malfrue kiam vi raportis la cimon.  Por la nova beta mi flikos tuj kiam ilia migrado inter aŭrora kaj beta estos preta.  Axel petis ke ni faru nenion sur beta intertempe.  Mi supozas ke morgaŭ tio eblos denove.
Kaj ankaŭ aŭrora: http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/eo/rev/b1f31dd65de1

Tiun oni povos kontroli jam morgaŭ.  Por la beta versio ni devos atendis ĝis la venonta mardo.
Ĉu vi havis la eblon tion kontroli?
Verŝajne ne.

En la hieraŭa Aŭrora malestas konfliktoj.

En 11.0b1 plu estas konfliktoj sur la tri paĝoj.

Kaj la hieraŭa Nightly plu plenas de konfliktoj.
Assignee: deletesoftware+moz → nobody
Aleksej, mi fermas tiun ĉi ĉar tiutempe ni ĉion eblan flikis (rilate al tiu ĉi cimo). Iam ni devus reruli la testojn de MozMill ...
Status: REOPENED → RESOLVED
Closed: 8 years ago6 years ago
Resolution: --- → FIXED
Not sure what has been landed here but there are still access key failures present for latest Aurora 27.0a2:
http://mozmill-daily.blargon7.com/#/l10n/report/456bebe92845279408c15c03e80a9b0e

    accessKey: "e" found in: label[control=sans-serif][accesskey=e], label[control=monospace][accesskey=E]
    accessKey: "t" found in: radio#dntdotrack, button#cookieExceptions
    accessKey: "v" found in: button#clearCacheButton, button#clearOfflineAppCacheButton
Status: RESOLVED → REOPENED
Resolution: FIXED → ---
Those looks like preference accesskeys, so not an issue anymore.
Status: REOPENED → RESOLVED
Closed: 6 years ago2 years ago
Resolution: --- → FIXED
Attachment #582831 - Flags: review?(etrapani)
Attachment #582833 - Flags: review?(etrapani)
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.