Čistka a aktualizace stránek na Mozilla.sk

NEW
Unassigned

Status

task
8 years ago
a year ago

People

(Reporter: mazarik, Unassigned)

Tracking

Details

(URL)

(Reporter)

Description

8 years ago
User-Agent:       Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:2.0b13pre) Gecko/20110303 Firefox/4.0b13pre
Build Identifier: 

Move/modify these old parts on download page:
- "nove verzie Firefoxu 3.5 najdete v nasom archive"
- window "Ocakavame"

Move/modify old parts on night builds page. Transfer hard links to exact version to links to the latest version so it will not be necessary to modify them in future.  

Reproducible: Always
Should I take a look? Or is the nightly page going to be removed/redirected?
Status: UNCONFIRMED → NEW
Ever confirmed: true
Flags: needinfo?(rozbora)
Juraji, jaký je prosím stávající plán okolo webu? Má cenu řešit starý obsah, nebo chceš udělat nějaký větší zásah?
Flags: needinfo?(kusavica)

Comment 3

2 years ago
(In reply to Michal Stanke (Mozilla.cz) [:MikkCZ] (use needinfo) from comment #2)
> Juraji, jaký je prosím stávající plán okolo webu? Má cenu řešit starý obsah,
> nebo chceš udělat nějaký větší zásah?

Na leto plánujem kompletnú revíziu obsahu webu.
Flags: needinfo?(kusavica)
Juraj současný obsah sepsal do tabulky včetně toho, co s ním. Postupně to budeme procházet a náležitě aktualizovat, deduplikovat, přesměrovávat, ...
Assignee: nobody → mstanke
QA Contact: kusavica
Juraji, budeš mít čas projít během ledna zbytek, aktualizovat obsah a případně mi ještě dát věci na přesměrování apod.? Počítám s tím, že během února připravím automatické generování archivu verzí Firefoxu i Thunderbirdu a až dojedeme všechno v té tabulce, můžete se podívat na případnou modernizaci vzhledu.

Comment 6

a year ago
Myslím, že koniec januára je splniteľný termín.
Flags: needinfo?(kusavica)
Summary: move/modify old parts of webpage → Čistka a aktualizace stránek na Mozilla.sk
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.