If you think a bug might affect users in the 57 release, please set the correct tracking and status flags for Release Management.

Firefox OS Propozycje zmian w Ustawienia -> Sieć komórkowa i dane

RESOLVED FIXED

Status

Mozilla Localizations
pl / Polish
RESOLVED FIXED
4 years ago
4 years ago

People

(Reporter: Leszek Zyczkowski, Assigned: stef)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Reporter)

Description

4 years ago
Propozycje:

- Dane
+ Transfer danych

- Przesyłanie danych
+ Transfer danych

- Włączyć przesyłanie danych?
+ Włączyć transfer danych?

- Aplikacje będą automatycznie przesyłały dane poprzez połączenie, co może skutkować dodatkowymi kosztami.
+ Aplikacje będą automatycznie przesyłały dane poprzez sieć komórkową, co może skutkować dodatkowymi opłatami.

- Roaming danych
+ Transfer danych w roamingu lub Transfer w roamingu

- Włączyć roaming danych?
+ Włączyć transfer danych w roamingu?

- W rejonach roamingu przesyłanie danych może sktukować dodatkowymi kosztami (zależnie od postanowień umowy z operatorem).
+ W zależności od postanowień umowy z operatorem transfer danych w strefie roamingu może sktukować dodatkowymi opłatami.

Ta sekcja dotyczy transferu danych, a nie samych danych. W oryginale użyto sformułowania „data” zarówno dla danych, jak i transferu danych i to sprawia w tłumaczeniu dodatkowe problemy. Trzeba sprawdzać kontekst, a nie tłumaczyć bezpośrednio.

Comment 1

4 years ago
(In reply to Leszek Zyczkowski from comment #0)
> - Dane
> + Transfer danych

Bardzo mi się nie podoba słowo „transfer”, „przesyłanie” brzmi bardziej polsko i jest dobrze zrozumiałe.


> - Aplikacje będą automatycznie przesyłały dane poprzez połączenie, co może
> skutkować dodatkowymi kosztami.
> + Aplikacje będą automatycznie przesyłały dane poprzez sieć komórkową, co
> może skutkować dodatkowymi opłatami.

+1 na „sieć komórkową”.


> - Roaming danych
> + Transfer danych w roamingu lub Transfer w roamingu

Zapewne się nie zmieści (pomijając „transfer”)…


> - W rejonach roamingu przesyłanie danych może sktukować dodatkowymi kosztami
> (zależnie od postanowień umowy z operatorem).
> + W zależności od postanowień umowy z operatorem transfer danych w strefie
> roamingu może sktukować dodatkowymi opłatami.

+1 (oprócz „transferu” i po „operatorem” powinien być przecinek).

Comment 2

4 years ago
Btw, just realized that you are filing bugs on bugzilla.mozilla.org (and in Polish). Why don't you do that on bugs.aviary.pl?
(Reporter)

Comment 3

4 years ago
(In reply to Bartosz Piec from comment #1)
> (In reply to Leszek Zyczkowski from comment #0)
> > - Dane
> > + Transfer danych
> 
> Bardzo mi się nie podoba słowo „transfer”, „przesyłanie” brzmi bardziej
> polsko i jest dobrze zrozumiałe.
> 

Dlaczego użyłem określenia „transfer”? Wujek Google raportuje, że:
transfer danych – 3.460.000
transmisja danych – 1.160.000
przesyłanie danych – 332.000

Ponieważ wszystkie te określenia są poprawne wybrałem to, które występuje najczęściej i imho najlepiej oddaje zachodzące zjawisko i jest najczęściej używane przez polskich operatorów sieci komórkowych. Dla mnie jako osoby tłumaczącej ważniejszy jest uzus niż moje widzimisię.

> > - Roaming danych
> > + Transfer danych w roamingu lub Transfer w roamingu
> 
> Zapewne się nie zmieści (pomijając „transfer”)…

„Transfer w roamingu” zmieści się na pewno.

 
> 
> > - W rejonach roamingu przesyłanie danych może sktukować dodatkowymi kosztami
> > (zależnie od postanowień umowy z operatorem).
> > + W zależności od postanowień umowy z operatorem transfer danych w strefie
> > roamingu może sktukować dodatkowymi opłatami.
> 
> +1 (oprócz „transferu” i po „operatorem” powinien być przecinek).

Skopiowałem część z oryginalnego tłumaczenia, a tam jest literówka w wyrazie „sktukować”. Powinno być „skutkować”.
Przecinek może być, ale nie musi.
(Reporter)

Comment 4

4 years ago
(In reply to Bartosz Piec from comment #2)
> Btw, just realized that you are filing bugs on bugzilla.mozilla.org (and in
> Polish). Why don't you do that on bugs.aviary.pl?

IMHO miejsce zgłaszania błędu nie jest istotne. Zgłaszający o tym decyduje. Postanowiłem zgłaszać błędy w polskich lokalizacjach tutaj.
Jeśli chodzi o użycie języka polskiego, to nie widzę żadnych powodów i nigdzie nie jest to zabronione, aby o błędach w polskich lokalizacjach (jeśli w dyskusję nie są zaangażowane osoby nie znające języka polskiego) pisać w innych językach niż polski. Zabawnie wygląda dyskusja o gramatyce języka polskiego po angielsku.
(Reporter)

Comment 5

4 years ago
Po uściśleniu zapytań do wujka Google:
transmisja danych telefon – 31.100
transfer danych telefon – 13.900
przesyłanie danych telefon – 7.550
i analizie znaczeń poszczególnych określeń dotyczących zjawiska przekazywania na odległość dźwięków, obrazów lub innych sygnałów za pośrednictwem fal elektromagnetycznych moja propozycja wygląda następująco:

- Dane
+ Transmisja danych

- Przesyłanie danych
+ Transmisja danych

- Włączyć przesyłanie danych?
+ Włączyć transmisję danych?

- Aplikacje będą automatycznie przesyłały dane poprzez połączenie, co może skutkować dodatkowymi kosztami.
+ Aplikacje będą automatycznie przesyłały dane poprzez sieć komórkową, co może skutkować dodatkowymi opłatami.

- Roaming danych
+ Transmisja w roamingu

- Włączyć roaming danych?
+ Włączyć transmisję danych w roamingu?

- W rejonach roamingu przesyłanie danych może sktukować dodatkowymi kosztami (zależnie od postanowień umowy z operatorem).
+ W zależności od postanowień umowy z operatorem transmisja danych w strefie roamingu może sktukować dodatkowymi opłatami.
(Assignee)

Comment 6

4 years ago
(In reply to Leszek Zyczkowski from comment #4)
> (In reply to Bartosz Piec from comment #2)
> > Btw, just realized that you are filing bugs on bugzilla.mozilla.org (and in
> > Polish). Why don't you do that on bugs.aviary.pl?
> 
> IMHO miejsce zgłaszania błędu nie jest istotne.

Great to hear that it doesn't make you a difference where you report issues - it makes for us.

Issues with polish localization please report on http://bugs.aviary.pl and on bugzilla.mozilla.org please use english, not polish.
(Assignee)

Comment 7

4 years ago
I also don't like changing przesyłanie to tranfer or trnasmisja here.

http://hg.mozilla.org/gaia-l10n/pl/rev/c2c629cdfedf
http://hg.mozilla.org/releases/gaia-l10n/v1_0_1/pl/rev/d9211a182dbb
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 4 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.