Upravit překlady "log" podle slovníku L10N.cz

RESOLVED FIXED in mozilla55

Status

enhancement
RESOLVED FIXED
2 years ago
2 years ago

People

(Reporter: MikkCZ, Assigned: MekliCZ)

Tracking

unspecified
mozilla55

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(URL)

Mobilní Firefoxy a Focusy jsou OK, stačí jenom projít výsledky z Transvision.
Pozor, logs se možná trochu nejasně používá i pro historii chatů v Thunderbirdu a SeaMonkey. Tam to opravdu překládáme jako záznamy (konverzací).
Assignee: nobody → mstanke
Status: NEW → ASSIGNED
Target Milestone: --- → mozilla55
Udělám to.
Flags: needinfo?(mvasicek)
Assignee: mstanke → mvasicek
https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/rev/d6e547f26495
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Last Resolved: 2 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.