Bug 369704 (Seamonkey-NL)

Trackingbug for the localization of Seamonkey NL

RESOLVED FIXED

Status

RESOLVED FIXED
12 years ago
9 years ago

People

(Reporter: mad_maks, Unassigned)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

Attachments

(2 attachments, 2 obsolete attachments)

(Reporter)

Updated

12 years ago
Depends on: 369705
(Reporter)

Updated

12 years ago
Depends on: 369707
(Reporter)

Updated

12 years ago
Depends on: 369708
(Reporter)

Updated

12 years ago
Depends on: 370131
(Reporter)

Updated

12 years ago
Depends on: 370132

Comment 1

12 years ago
Klopt het dat Chatzilla er niet bij zit? Aangezien die niet z'n eigen bug heeft en ik zie ook net dat deze niet helemaal vertaald is.

Comment 2

12 years ago
Fout bij alle onderdelen van de suite.
Bij menu-item <venster> hoort voor het schakelen tussen navigator/mail/composer en zo te staan
navigator <cmd>-1
Mail en nieuwsgroepen  <cmd>-2
Composer <cmd>-4
Adresboek <cmd>-5
Bij de Nederlandse taalversie staat echter
navigator <cmd>-1
Mail en nieuwsgroepen  <cmd>-1
Composer <cmd>-4
Adresboek <cmd>-2
<cmd>-1 geeft uitsluitend navigator en geen mail.

In een bestand MailTaskOverlay.dtd staat de regel
<!ENTITY addressBookCmd.commandkey "2">, waar ik "5" ipv "2" verwacht.
Misschien heeft dit ermee te maken.

Comment 3

12 years ago
O ja, het gaat om seamonkey 1.1.4 op een mac-computer

Comment 4

12 years ago
Created attachment 276301 [details] [diff] [review]
Fix voor mailTasksOverlay.dtd

Klopt helemaal, bravo. ;) Om de 1 of andere reden zijn hier 1 en 2 gebruikt. Aangezien 1 voor navigator is bestemd werkt deze niet, en 2 doet wat 5 moet doen.

Heb het bestand aangepast (en getest) en een patch gemaakt. Deze wijzigt ook de opmaak, bijna zoals die in het Engels is. Aangezien die tabs bevat (en wij die proberen te elimineren) is de opmaak iets anders; wellicht dat de Engelse nog dezelfde vorm gaat krijgen. Ook 'Nieuwsgroepen' krijgt een kleine letter, conform de afspraak bij TB.
(Reporter)

Comment 5

12 years ago
Comment on attachment 276301 [details] [diff] [review]
Fix voor mailTasksOverlay.dtd

patch toegepast op de trunk en het taalpakket (update verschijnt binnenkort)
Attachment #276301 - Attachment is obsolete: true

Comment 6

12 years ago
Created attachment 277216 [details]
mogelijke kleine veranderinjgen

Dank voor taalpakket 160807.
Ik heb een lijstje gemaakt van veranderingen die ik op mijn eigen computer (mac) heb doorgevoerd (zie bijlage). De medewerkers van mozilla-nl zijn natuurlijk geheel vrij om te zien of ze er hun voordeel mee kunnen doen.

Comment 7

12 years ago
Created attachment 280476 [details] [diff] [review]
Diverse dingetjes, o.a. bookmarks

Enkele wijzigingen in het zichtbare deel die al even in de wacht stonden, als het goed is up-to-date (puntjes/utf-8 etc.).
(Reporter)

Comment 8

12 years ago
Comment on attachment 280476 [details] [diff] [review]
Diverse dingetjes, o.a. bookmarks

toegepast op de trunk
Attachment #280476 - Attachment is obsolete: true
(Reporter)

Comment 9

12 years ago
Comment on attachment 277216 [details]
mogelijke kleine veranderinjgen

bij een update van het taalpakket zal ik de opmerkingen meenemen. In de trunk (seamonkey 2) zijn de veranderingen grotendeels al aanwezig.

Comment 10

11 years ago
Created attachment 285675 [details]
andere Ned. vertaling startpagina Seamonkey-nl

Misschien staat mijn opmerking op een verkeerde pagina.
Ik installeerde Seamonkey 1.1.5 met Nederlandse vertaling en vond bij opstarten een Nederlandstalige welkomstpagina die duidelijk een "computervertaling" van een Engelstalige tekst was, die m.i. niet goed was gecorrigeerd en hier en daar nauwelijks te begrijpen.
Ik ben zo vrij geweest om te proberen een betere vertaling te maken. De Mozilla seamonkey-nl medewerkers zijn vrij om te kijken of hiermee de bestaande pagina kan worden verbeterd.
De url van de bedoelde pagina is http://www.mozilla-nl.org/projecten/seamonkey/start
(Reporter)

Comment 11

10 years ago
Het eerste officiële taalpakket voor Seamonkey 2 alpha 2 is beschikbaar om te
testen, graag daar uw aandacht op richten en uw opmerkingen /patches plaatsen
in bug 468311


deze bug blijft over om de eventuele verbeteringen voor het taalpakket 1.1.x te volgen
we werken nu aan seamonkey 2.next in bug 457393
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 9 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.